ชมรมช่างภาพการเมือง มอบทุนการศึกษา บุตร – ธิดา

23

ชมรมช่างภาพการเมือง มอบทุนการศึกษา บุตร – ธิดา สมาชิก “อลงกรณ์” ให้โอวาท ขอให้ตั้งใจศึกษาสมเจตนาพ่อแม่และผู้ให้ทุน

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองรักษาการรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานของนายอลงกรณ์ และนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง ครั้งที่ 10


โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมช่างภาพการเมือง จำนวน 80 ทุน ทุนช่างภาพเข้มแข็งให้แก่ช่างภาพ – ผู้สื่อข่าวอาวุโส ที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 6 ทุน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ และเป็นเงินสวัสดิการในกรณีตกงานจากการถูกเลิกจ้าง รวมทั้งกรณีเสียชีวิต


นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาพิเศษเพื่อสังคม จำนวน 5 ทุน โดยมอบให้น้องผู้บกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 2 ทุน น้องเยาวชนตัวอย่างที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 ทุน และน้องเยาวชนที่มีผลการศึกษาดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นคนดีของสังคมต่อไป


นายอลงกรณ์ กล่าวให้โอวาทแก่บุตร – ธิดา ที่ได้รับทุนการศึกษาว่า ขอให้เด็กๆ ที่ได้รับทุนนี้ จงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้สมกับเจตนาของบิดามารดาที่ตั้งใจมอบทรัพย์สินที่สำคัญให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน คือการศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป และรวมทั้ง ให้สมกับความตั้งใจของผู้มอบทุนที่ต้องการจะสร้างเด็กๆ ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป