3 มิ.ย.วันพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีฯ เป็นวันหยุดราชการ

47

ครม.เห็นชอบประกาศวันหยุดราชการของทุกปีในวันที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เริ่มปีนี้ (3 มิ.ย.62) 

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิ.ย.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการ ครม.เสนอ โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

 

ภาพสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์