เจาะ 7 รัฐแดนภารตะก.พาณิชย์กรุยทางธุรกิจบริการโรงแรม-วัสดุก่อสร้างไทย

16

DITP ประสบความสำเร็จจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายธุรกิจโรงแรมและวัสดุก่อสร้างที่มุมไบพร้อมลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนอินเดีย 2 หน่วยงาน เร่งขยายตลาดเมืองโรตี ตามแผนเจาะตลาดรายรัฐ เล็งจีบผู้ประกอบการไทยหน้าใหม่ค้าขายอินเดียเพิ่ม ตั้งเป้ามูลค่าการค้าไทยอินเดียเติบโตยั่งยืนต่อไป  

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า “เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตนในฐานะผู้แทนกรมฯ ได้เดินทางพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุญยประภัศร) เยือนเมืองเจนไนและมุมไบของอินเดีย เพื่อแสวงหาลู่ทางในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในรัฐทมิฬนาฑูทางตอนใต้และรัฐมหาราษฏระทางฝั่งตะวันตกของอินเดียให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์เจาะตลาดอินเดีย 7 รัฐเป้าหมายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ รัฐมหาราษฎระ รัฐคุชราต รัฐทมิฬนาฑู รัฐเตลังกานา รัฐเวสต์เบงกอล รัฐเจ็ดสาวน้อย และนิวเดลี”

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญระหว่างการเดินทางเยือนอินเดียในครั้งนี้ คือ งานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจบริการโรงแรมและวัสดุก่อสร้าง” และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Hospitality & Construction Materials Seminar & Business Networking Event) จัดโดยกรมฯ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-อินเดีย (Thailand-India Business Council ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง มีนักธุรกิจชาวไทยและอินเดียเข้าร่วมงานรวมกันกว่า 130 คนในภาคธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจที่พักอาศัยและอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมือง โดยกรมเล็งเห็นว่า โอกาสการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวในอินเดียยังมีอยู่อีกมาก เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลอินเดียกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับนโยบาย Make in India และ Smart Cities เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

“นอกจากนี้ รมช. ชุติมาได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมและหน่วยงานของอินเดีย ได้แก่ การลงนาม MOU ระหว่างกรมและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งบอมเบย์ (ชื่อเดิมของเมืองมุมไบ) หรือBombay Chamber of Commerce and Industry (BCCI) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดจิ๋ว หรือ Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) รวมถึงการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจอินเดียที่เป็นสมาชิกของ BCCI และการลงนาม MOU ระหว่างกรมและ World Trade Center Mumbai เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน แผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการค้ารวมถึงคณะผู้แทนการค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านการค้าการลงทุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีการลงนาม MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและอินเดียอีก 2 ฉบับ ได้แก่ การลงนาม MOU ระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าและอุตสาหกรรมคุชราตตอนใต้ (Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry) และการลงนาม MOU ระหว่างสภาธุรกิจไทย-อินเดียและสภา MSMEs ไทย-อินเดีย (Indo-Thai Chamber of MSMEs) อีกด้วย” รองอธิบดีภูสิตให้ข้อมูลเพิ่มเติม

“สำหรับแผนการขยายตลาดอินเดียเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ต่อจากนี้ กรมอยู่ระหว่างวางแผนให้บริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินเดียอยู่แล้วเป็นตัวแทนเชื่อมโยงกับนักธุรกิจอินเดียในแต่ละรัฐเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ประกอบการไทยรายใหม่ๆ ให้เข้ามาแสวงหาโอกาสการค้าการลงทุนในอินเดียในลักษณะโครงการแบบพี่จูงน้อง ทั้งนี้ กรมจะได้เร่งหารือกับสภาธุรกิจไทย-อินเดียในรายละเอียดต่อไป โดยกรมคาดว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ทำให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างไทยและอินเดียอย่างยั่งยืนต่อไป”