รีดเพิ่มเงินประกันสังคม สปส.อ้างใช้เพิ่มสิทธิประโยชน์

47
ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

ได้เวลาจ่าย…แรงงงานเตรียมโดนขยายเพดานเงินประกันสังคม สปส.เร่งเก็บเพิ่มแบบขยายตามขั้นบันได ส่วนจะเท่าไหร่? ยังไง?นะเหรอ ล้วงกระเป๋าเช็คยอดแล้วไปอ่านรายละเอียดเลย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยเกี่ยวกับการเก็บเงินสะสมประกันสังคมเพิ่มแบบขั้นบันได ซึ่งเป็นไปตาม การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม โดยสปส .เพื่อให้มีการเก็บเงินสมทบเพิ่ม โดยขยายเพดานจากเดือนละ 750 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่มีเพดานเงินเดือนตามกำหนด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

ซึ่งการกำหนดขยายเพดานเงินเดือนสูงสุดในการคำนวณเงินสมทบ เช่น จาก 15,000 บาท เก็บเงินสมทบเดือนละ 750 บาท ปีต่อไปขยายเพดานเป็น 16,000 บาท ก็อาจมีการเก็บสมทบเป็น 800 บาทต่อเดือน และคาดว่าจะสามารถเก็บเงินสมทบได้เดือนละ 1,000 บาทตามเป้าหมาย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

ซึ่งข้อดี คือ ทำให้มีเงินไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ และทำให้เพิ่มเงินบำนาญหลังเกษียณด้วย แต่หลังจากที่มีการนำไปรับฟังความเห็นมาแล้ว พบว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงยังไม่ได้เดินหน้าต่อ แต่ไม่ได้ล้มเลิก ต้องมีการทำความเข้าใจให้ตรงกันทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม สปส.ได้มีนโยบายว่าต้องมีการปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มแน่นอน แต่เพื่อให้ไม่กระทบกับแรงงาน ควรทำในลักษณะเป็นขั้นบันได คือค่อย ๆ ขยายเพดานเงินเดือนสูงสุดในการคำนวณเงินสมทบ ทำให้ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายแบบก้าวกระโดดรวดเดียว ซึ่งเงินทั้งหมดก็จะถูกนำไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น และเพิ่มเงินบำนาญหลังเกษียณ