มาแล้ว 10 รายชื่อกก.สรรหา ส.ว. ทึ่ง 6 คนชงตัวเองนั่ง

40

“วิษณุ” เปิดรายชื่อ 10 กก.สรรหา ส.ว.แล้ว พบ 6 คนส่งชื่อตัวเองนั่งเป็น ส.ว.ด้วย “ประจิน-ฉัตรชัย-ธนะศักดิ์-ณรงค์-อดุลย์-พรเพชร”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีทงการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาส.ว. ว่า กรรมการสรรหาจะต้องตั้ง 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยมีคุณสมบัติเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็นสมาชิกหรือสังกัดพรรคการเมือง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้พิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่ปลาย ธ.ค.2561 จะตั้งใครเป็นกรรมการสรรหาส.ว. เพื่อให้ได้คนที่หลากหลายจากสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งคสช. ที่ 1/ 2562 ระบุว่ากรรมการมี 10 คน แยกเป็น 2 ส่วน 1.มาจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) และ 2.มาจากตัวแทนของคสช. โดยในส่วนของครม.นั้น ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี 5 คน เพื่อให้แต่ละคนจะสรรหาบุคคลในแวดวงต่างๆ มาคนละ 50 รายชื่อ โดยรองนายกฯ 5 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สรรหารายชื่อบุคคลจากสายความมั่นคง อาทิ ตำรวจ ทหาร 2.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ สรรหาคนจากสายเศรษฐกิจ 3.พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง สรรหาคนจากวงการการศึกษา ยุติธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อมวลชน 4.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ สรรหาคนจากสายเกษตร สาธารณสุข และด้านสังคม และ 5.นายวิษณุ เครืองาม สรรหาคนในสายกฎหมาย และอดีตข้าราชการที่เกษียณไปแล้ว โดยให้พล.อ.ประวิตรเป็นประธานคณะกรรมการ

นายวิษณุ กล่าวต่อ ขณะที่ตัวแทนของคสช. มี 4 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 2.พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย 3.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ในฐานะที่นายพรเพชร รู้จักสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)หลายคน ซึ่งกรรมการเหล่านี้จะพิจารณารายชื่อคนที่เคยเป็น สนช. เคยเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) และเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ที่มีอยู่หลายคณะ รวมถึงพิจารณาจากผู้ที่อยู่ในวงการสภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคาร หอการค้า นักวิชาการ และกลุ่มอาชีพอื่นๆด้วย

“เมื่อกรรมการ 10 คนหาชื่อมาได้ 500 ชื่อ นายพรเพชรก็ลาออก เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม ทำให้กรรมการสรรหาเหลือ 9 คน แต่ไม่ได้ตั้งกรรมใหม่เพิ่มเติม จากนั้นกรรมการได้พิจารณารายชื่อและประวัติ จากนั้นในที่สุด 400 กว่าชื่อ ก็คัดเลือกเหลือ 395 ชื่อ โดยในจำนวนนี้จะต้องมี 194 คนเป็นตัวจริง บวกกับตัวสำรอง 50 คน จึงได้รวบรวมจัดทำบัญชีตามลำดับ เพื่อเสนอไปยังคสช.พิจารณา ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ได้จกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งหมด แม้ว่ามีอยู่บางชื่อที่มีปัญหา ที่ประชุมก็มีมติเพื่อไม่ต้องเรียกประชุมอีก เนื่องจากบางคนเราไปทาบทามแล้วเขาปฏิเสธ หรือปรากฎคุณสมบัติไม่ครบ ก็ให้หัวหน้าคสช.ใช้ดุลพินิจเปลี่ยนคนนั้น ซึ่งตรงนี้มีอยู่ 4-5 คนเท่านั้น จนกระทั่งพิจารณารายชื่อเสร็จแล้ว ยืนยันว่าในการพิจารณาทุกครั้ง ไม่มีใครเสนอชื่อตัวเองเลย มีเอกสารเก็บไว้ทั้งหมดว่าใครเสนอชื่อใคร และเมื่อเปิดรายชื่อออกมาแล้ว อยู่ที่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ แต่เป็นหน้าที่ที่ถึงเวลาจะต้องประกาศ เพราะสังคมเรียกร้อง”นายวิษณุ ระบุ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาทั้ง 10 คน มีจำนวน 6 คน ที่สรรหาตัวเองให้กลับมารับตำแหน่งเป็น ส.ว. ประกอบด้วย 1.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 2.พล.อ.อ.เอก ประจิน จั่นตอง 3.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 4.พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย 5.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 6.นายพรเพชร วิชิตชลชัย