7 พรรคฝ่ายค้านชู 4 ภาระกิจเร่งด่วน ล้างมรดกคสช.

7 พรรคฝ่ายค้าน จับมือลุยนอกสภาฯ ชู 4 ภาระกิจเร่งด่วน แก้รธน.-โล๊ะคำสั่ง คสช.-สอบธรรมาภิบาลรัฐบาลลุงตู่-ดึงปชช.มีส่วนร่วม ซัดรัฐธรรมนูญไม่ยึดโยงประชาชน เอื้อประโยชน์แค่คนบางกลุ่ม

Advertisement

ที่พรรคอนาคตใหม่ มีการประชุมร่วม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคอนาคตใหม่ , พรรคเพื่อไทย , พรรคประชาชาติ , พรรคเสรีรวมไทย , พรรคเพื่อชาติ , พรรคเศรษฐกิจใหม่, พรรคพลังปวงชนไทย ก่อนร่วมแถลงผลภายหลังการประชุม

โดยนายชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า วันนี้ตัวแทนทั้ง7พรรค ได้หารือแนวทางการทำงานนอกสภาฯ แบบคู่ขนาน เพื่อผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นสำคัญยังเน้นไปด้วยเรื่องวิธีการทำงานที่ยึดโยงกับสภาเพื่อเสริมการตั้งกระทู้ปัญหาต่างๆของภาคประชาชน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คณะทำงานได้ข้อสรุป 4 ด้านเร่งด่วนที่ต้องทำ คือ 1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญเร่งด่วน 2.การยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช.ริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน 3.ตรวจสอบธรรมาภิบาลของรัฐบาลก่อนตั้งรัฐบาลและเริ่มเป็นรัฐบาลอย่างเป็นระบบ 4.การสะท้อนปัญหาของประชาชน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของประชาชน

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของทั้ง 7 พรรคตรงกันตั้งแต่ต้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามหนุนให้บางพรรคการเมืองเป็นรัฐบาลอย่างชัดเจน จึงต้องมีการแก้ไขและต้องไม่เป็นรัฐธรรมนูญที่คนบางกลุ่มเขียน เอื้อประโยชน์ ให้กับคนบางกลุ่ม แต่ต้องยึดโยงกับประชาชน อย่างเท่าเทียม และเอื้อประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการฟังเสียงประชาชนบ้างแล้ว โดยเบื้องต้นเชื่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญ หรือมากกว่านั้นอาจจะไปไปถึงการยุบสภา ส่วนรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมจะเป็นลักษณะใด คณะทำงานทั้ง7พรรคต้องหารือกันอีกครั้ง

ด้านนางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภารกิจแรกของคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน คือการผลักดันแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ จะมีคณะทำงานอีก 1 คณะขึ้นมาเพื่อดูนโยบายของแต่ละพรรคว่าสอดคล้องกันอย่างไรก็ตาม และเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าจะแก้มาตราใดบ้างหรือแก้ทั้งฉบับ