“จุรินทร์” เดินเครื่องนโยบาย “อุดมการณ์ ทันสมัย” ดึงคนรุ่นใหม่เข้าปชป.

“จุรินทร์” เดินเครื่องนโยบาย “อุดมการณ์ ทันสมัย” จัดประกวดโลโก้ “Young Democrat” หวังดึงคนรุ่นใหม่เข้าปชป. ตั้ง “สรรเสริญ สมะลาภา” ประธานตัดสิน พร้อมดึงมืออาชีพด้านออกแบบร่วม

Advertisement

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวระหว่างร่วมแถลงเปิดตัวโครงการประกวดโลโก้ ยุวประ ชาธิปัตย์ (Young Democrat) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า ตนเองสมัครเป็นสมาชิกยุวประชาธิปัตย์สมัยศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2520 และได้รับทาบทามให้ออกแบบโลโก้ ยุวประชาธิปัตย์ ซึ่งใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โครงการยุวประชาธิปัตย์ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

อย่างไรก็ตาม นายจุรินทร์ ได้ประกาศนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่พรรค ปชป. ด้วยนโยบาย “อุดมการณ์ ทันสมัย” ภายใต้แนว คิด อะไรที่ดีต้องรักษาไว้ อะไรสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้ทันโลก

ด้าน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรค ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการเยาวชน และประธานจัดการประกวด โลโก้ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้คือต้องการดึงศักยภาพ และจุดประกายความสามารถของคนรุ่นใหม่ โดยโจทย์ของ ของโล โก้ Young Democrat ที่เปิดให้มีการประกวดแข่งขันกันนั้น ต้องสื่อถึงแนวคิด “อุดมการณ์ ทันสมัย” และสะท้อนความเป็นศูนย์รวม ของคนรุ่นใหม่ทั้งประเทศ

ส่วน นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร เลขานุการคณะกรรมการกิจการเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคได้ให้ความสำคัญกับเยาวชน และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด รวมทั้งโครงการประกวดโลโก้ ยุวประชาธิปัตย์ ที่ได้จัด ขึ้นในครั้งนี้

สำหรับคณะกรรมการประกวดโลโก้ยุวประชาธิปัตย์ มี 6 คน ประกอบด้วย ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ประธานจัดประกวด ตัว แทนรุ่นใหม่ในพรรค 2 คนคือ นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร นายสุรบถ หลีกภัย และกรรมการอีก 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านประกอบด้วย นายชุบ นกแก้ว ช่างภาพโฆษณาเจ้าของผลงานระดับโลก นายกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินป็อปอาร์ตชั้นแนว หน้า และ ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง สถาปนิกและ อดีตคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโลโก้ในครั้งนี้ได้ โดยผู้ ที่ชนะการประกวดอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล จะได้รับเงิน รางวัลคนละ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.democrat.or.th ติดต่อสอบถาม และส่งผลงานได้ที่ logo4democrat@gmail.com