เศรษฐกิจไทยขาลง!! ส่งออก-ท่องเที่ยวหด กนง.กัดฟันหั่นดอกเบี้ยนโยบาย!

ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%เหลือ 1.50% ต่อปี กนง.ประเมินเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าเป้า ผลกระทบสงครามการค้า รับสภาพขาลง

Advertisement

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เหลือ 1.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันทีโดยในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ เกิดจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัว และเริ่มส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายเสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

การส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ ตามเศรษฐกิจคู่ค้า และปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลง จากสภาวะการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น รวมถึงภาคการท่องเที่ยว มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง