“ยิ่งลักษณ์” เป็นพลเมืองเซอร์เบีย!! รบ.เบลเกรดไฟเขียวแล้ว

121

รัฐบาลเซอร์เบียมอบสิทธิพลเมืองให้กับอดีตนายกฯ “ยิ่งลักษณ์”ของไทย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไทย วัย 52 ปี ได้สิทธิเป็นพลเมืองของเซอร์เบียแล้วหลัง รัฐบาลเซอร์เบียตัดสินใจมอบสิทธิพลเมือง โดยอ้างบทบัญญัติทางกฎหมายข้อหนึ่งซึ่งระบุว่า “สามารถอนุมัติสิทธิพลเมืองเซอร์เบียแก่พลเมืองต่างชาติคนหนึ่งคนใดก็ได้ หากว่ามันเป็นไปตามกรอบผลประโยชน์ของประเทศ” โดยมีการเผยแพร่ประกาศทางราชการแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวในสื่อมวลชนท้องถิ่น แต่ในสื่อดังกล่าว นั้นไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เซอร์เบียและคณะทูตไทยในกรุงเบลเกรดและตระกูลชินวัตรยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้