คัดอสม.อัพเกรดเป็น “หมอประจำบ้าน” รมว.สธ.หวังลดแออัดรพ.

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

รมว.สธ.ลุยเองเตรียมยกเครื่อง อสม.ให้เป็น “หมอประจำบ้าน” ตำบลละ 1 คน หวังช่วยลดปัญหาโรงพยาบาลแออัด คนไข้ล้นเตียง การให้บริการไม่ทั่วถึง

Advertisement

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบนโยบายเรื่องการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน โดยมีตัวแทน อสม. เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน

รมว.สธ.กล่าวว่า การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อให้มีความรู้ ประสบการณ์ ในการดูแลประชาชนกว้างขวางมากขึ้น ทำงานรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ใช่การมียาดีอย่างเดียว ในเรื่องค่าตอบแทนนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการ อสม.ต้องใช้ความรู้ ทักษะในการดูแลประชาชน เห็นผลช่วยให้ประชาชนสุขภาพดี อัตราการเจ็บป่วยลดลง เมื่อคนแข็งแรง ค่ารักษาลดลง เหลืองบนำมาเป็นค่าตอบแทนให้ อสม.ที่ทำงานช่วยกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

“ขอให้พี่น้องอสม.ทุกคนได้เป็นกำลังของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ เพิ่มบทบาทและเพิ่มทักษะความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด อสม.ต้องเป็นหมอประจำบ้านชาวไทยทุกคน ทำงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเน้นการออกกำลังกาย บริโภคอาหารอย่างถูกวิธี ถูกหลักโภชนาการ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เจ็บป่วย ก็จะไม่มารพ. ช่วยลดปัญหาโรงพยาบาลแออัด คนไข้ล้นเตียง การให้บริการไม่ทั่วถึง”

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะได้คัดเลือกตัวแทน อสม.จำนวน 80,000 คนจากทั่วประเทศ มาอบรมพัฒนาความรู้และทักษะให้พร้อมเป็นหมอประจำครอบครัว ก่อนที่จะคัดเลือกให้เป็นหมอประจำบ้านชุดแรก ตำบลละ 1 คน จำนวน 8,000 คน