มติกกต.ไฟเขียวยุบพรรค “ไพบูลย์ นิติตะวัน ” แล้ว

41

กกต.มีมติเห็นชอบยุบพรรค “ประชาชนปฏิรูป” ตามคำร้อง “ไพบูลย์ นิติตะวัน” แล้ว  ชี้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคที่ได้กำหนดไว้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบ ให้พรรคประชาชนปฏิรูป ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นหัวหน้าพรรค สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 91(7) หลังจากที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีการตรวจสอบคำร้อง และหลักฐานต่างๆ ที่พรรคเสนอแล้วพบว่าพรรคมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและมีมติให้มีการเลิกกิจการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูปที่ได้กำหนดไว้ และหลังจากนี้กกต.จะมีการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อมีการประกาศในราชกิจจาฯแล้ว การสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปจะมีผลโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ มีรายงานว่าในที่ประชุมกกต. ไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขอเลิกกิจการของพรรคประชาชนปฏิรูปดังกล่าวจะกลายเป็นวิธีการที่ทำให้พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลใช้ดูดพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือไม่ และถือเป็นการหนีการหลุดจากการเป็นส.ส.หรือไม่ หากในอนาคตกกต.มีการแจกใบเหลืองใบแดงผู้สมัครส.ส.หรือส.ส.จนต้องมีการเลือกตั้งใหม่และต้องมีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ โดยเห็นว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ไม่มีคำร้องมา รวมทั้งที่ผ่านมา นับแต่พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กกต.ก็เคยมีการพิจารณาให้พรรคการเมืองสิ้นสภาพไปแล้วถึง 29 พรรคจากเหตุต่างๆตามที่มาตรา 91 กำหนด ขณะเดียวกันกฎหมายพรรคการเมืองก็ไม่มีบทบัญญัติให้กกต.ไม่ดำเนินการตามที่พรรคร้องขอ