จับตาตลาด “ฮาลาล” 2.1 พันล้านคน สินค้าไทยมุ่งสู่มุสลิมทั่วโลก!

39

ชูไทยเจาะตลาด “ฮาลาล” 2.1 พันล้านคนทั่วโลก ชวนเอสเอ็มอีโหมโรงในงาน  Road to Selangor International Expo 2019

ในการเสวนา หัวข้อ “Halal SMEs : The Opportunity to Global” ในงาน Road to Selangor International Expo 2019 โดยให้ความรู้กับผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดสากลด้วยมาตรฐานฮาลาล และได้เชิญชวนผู้ประกอบการไปร่วมงานแสดงสินค้า “Selangor International Business Summit 2019” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562ที่รัฐเซอลาโงร์ (Selangor) ประเทศมาเลเซีย

ในหัวข้อ “Halal SMEs : The Opportunity to Global”นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นเมืองนอนมุสลิม แต่มีศักยภาพในการผลิตอาหารจนได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก ผู้ประกอบการเอสเอ๊มอีถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่ใหญ่มีผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก 24% หรือราว 2,000 ล้านคน ซึ่งมีกำลังซื้อจำนวนมหาศาล เพราะประเทศกลุ่มตะวันออกกลางร่ำรวยทรัพยากรปิโตเลียม น้ำมันเชื้อเพลิงกินไม่ได้ แต่เขาร่ำรวย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาศักยภาพและทำสินค้าฮาลาลให้ได้มาตรฐานโลก ส่วนตนจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่

นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย

“อยากให้มองว่า การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลแบบสากล นอกจากจะได้รับประโยชน์จากตลาดมุสลิมที่มีมากกว่า 2,000 ล้านคนแล้ว ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เพียงเฉพาะกลุ่มที่เป็นมุสลิม แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนทั่วๆ ไปในศาสนาอื่นมากกว่า”

นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดการสร้างความร่วมมือกับประเทศมุสลิมอื่นๆ ในอาเซียน ทั้ง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกกว่า 250 ล้านคน เพื่อร่วมกันจัดตั้งมาตรฐานฮาลาลเดียวกันทั้งหมด คือเป็นมาตรฐานแห่งอาเซียน” นายสมัย กล่าว

ด้านนางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าอาหารฮาลของไทยเรามีศักยภาพในการส่งออก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ แต่จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลการตลาด ว่าประเทศใดมีความต้องการสินค้าประเภทไหน เพราะหากเขามีสินค้าประเภทนั้นๆ อยู่แล้วเรานำไปเสนอก็ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งกรุงเทพมหานครของเราเรามีสมาชิกเมืองพี่เมืองน้อง 35 ประเทศด้วยกันที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงที่จะสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าตลาดฮาลาลเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมาก เพราะฉะนั้นเอสเอ็มอีไทยควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งยังเปิดกว้างที่จะรับสินค้าฮาลาลจากไทย อีกทั้งสินค้าฮาลาลนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นอาหารสุขภาพ นอกจากสินค้าบริโภคแล้ว ยังสินค้าที่มีอนาคตอย่างเช่นสมุนไพรก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสเช่นกัน เพราะปัจจุบันตลาดผู้รักสุขภาพมีความต้องการสินค้าประเภทนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน

นางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

ด้านนายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สภาเอสเอ็มอี) กล่าวว่า “ภาพรวมของตลาดฮาลาล จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี เพราะตลาดฮาลาลมีการเติบโตในแต่ละปีสูงมาก และผู้ประกอบการไทยก็มีประสบการณ์ และมีความพร้อมรวมถึงมีศักยภาพในด้านนี้ ซึ่งเป็นจุดได้เปรียบที่สำคัญ

นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สภาเอสเอ็มอี)

ในอนาคตจะมีการผลักดันให้เกิด สภาเอสเอ็มอี เช่นเดียวกับ สภาอุตสาหกรรม หรือ สภาหอการค้า โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งหากเกิดสภาเอสเอ็มอีแล้ว ก็จะยิ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ ให้กับเอสเอ็มอีไทย ทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการผลิต และเรื่องการเงิน ผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งตลาดฮาลาลก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้ประกอบการไทย เพราะเป็นตลาดใหญ่ และเมื่อมีความพร้อมเชื่อว่า ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเอสเอ็มอีไทยในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะไปร่วมแสดงสินค้าภายในงาน Selangor International Expo 2019 (SIE2019) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ที่ FB : @HalalBusinessOpportunity และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเติม ติดต่อ Thailand Office : โทร 098-2434542 และอีเมล mihasbkk@hotmail.com

 

 

 

 

โดย Invest Selangor Berhad เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการลงทุนแห่งรัฐเซอลาโงร์ (Selangor) ประเทศมาเลเซีย มีความประสงค์ที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการไทยไปร่วมงาน Selangor International Business Summit 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย Dato Hasan Azhari Bin Haji Idris Chief Executive Officer of Invest Selangor Berhad จากมาเลเซีย และนางอณุสรา ชื่นทรวง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีการเสวนาในหัวข้อ “Halal SMEs : The Opportunity to Global” เพื่อให้ความรู้ กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการเข้าสู่ตลาดสากลด้วยมาตรฐานฮาลาล โดยมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอส เอ็มอี) นายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ดำเนินการเสวนาโดยนายเอกราช มูเก็ม บรรณาธิการบริหาร นิตยสารดิอะลามี่

นายสมัย เจริญช่าง กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นเมืองนอนมุสลิม แต่มีศักยภาพในการผลิตอาหารจนได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก ผู้ประกอบการเอสเอ๊มอีถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่ใหญ่มีผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก 24% หรือราว 2,000 ล้านคน ซึ่งมีกำลังซื้อจำนวนมหาศาล เพราะประเทศกลุ่มตะวันออกกลางร่ำรวยทรัพยากรปิโตเลียม น้ำมันเชื้อเพลิงกินไม่ได้ แต่เขาร่ำรวย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาศักยภาพและทำสินค้าฮาลาลให้ได้มาตรฐานโลก ส่วนตนจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่

ด้านนางอณุสรา ชื่นทรวง กล่าวว่า ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าอาหารฮาลของไทยเรามีศักยภาพในการส่งออก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ แต่จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลการตลาด ว่าประเทศใดมีความต้องการสินค้าประเภทไหน เพราะหากเขามีสินค้าประเภทนั้นๆ อยู่แล้วเรานำไปเสนอก็ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งกรุงเทพมหานครของเราเรามีสมาชิกเมืองพี่เมืองน้อง 35 ประเทศด้วยกันที่ผ่านมาได้มีข้อตกลงที่จะสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าตลาดฮาลาลเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมาก เพราะฉะนั้นเอสเอ็มอีไทยควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งยังเปิดกว้างที่จะรับสินค้าฮาลาลจากไทย อีกทั้งสินค้าฮาลาลนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นอาหารสุขภาพ นอกจากสินค้าบริโภคแล้ว ยังสินค้าที่มีอนาคตอย่างเช่นสมุนไพรก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสเช่นกัน เพราะปัจจุบันตลาดผู้รักสุขภาพมีความต้องการสินค้าประเภทนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะไปร่วมแสดงสินค้าภายในงา Selangor International Expo 2019 (SIE2019) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ที่ FB : @HalalBusinessOpportunity และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเติม ติดต่อ Thailand Office : โทร 098-2434542 และอีเมล mihasbkk@hotmail.com