มะกันตัดสิทธิ GSP กระทบ 573 รายการ ต้นทุนส่งออกพุ่ง 50 ล้านดอลลาร์

45

ก.พาณิชย์ แจง มะกันตัดสิทธิภาษีจีเอสพีสินค้าไทย กระทบส่งออกแค่ 0.01% เผยส่งผลต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น 50 ล้านดอลลาร์  

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีที่สหรัฐฯ มีประกาศจะตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรทางการค้า (จีเอสพี GSP) ที่เคยให้ไทยบางรายการนั้นจะทำให้ การส่งออกไทยจะได้รับผลกระทบคิดเป็นประมาณ 0.01% ของการส่งออกรวมของไทยเฉลี่ยรายปี แต่จะมีสินค้าบางรายการที่ใช้สิทธิมากที่อาจได้รับผลกระทบมากกว่ารายการอื่น โดยสหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิจีเอสพี 573 รายการหรือคิดเป็น40% จากจำนวนสินค้าที่ไทยใช้สิทธิในปี 61 จำนวนรวม 1,485 รายการและมีการคืนสิทธิให้ไทย 7 รายการ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สนค.

สนค.ประเมินว่า การถูกตัดสิทธิจีเอสพี ทำให้ต้นทุนส่งออกไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50.33 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากสินค้าไทยกลุ่มนี้จะถูกเก็บภาษีนำเข้าสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 4.5% แต่เป็นการกระทบการส่งออกของไทยในวงจำกัด ซึ่งทำให้ มูลค่าการส่งออกไปสหรัฐฯสำหรับสินค้ากลุ่มที่โดนตัดสิทธิในปี 63 ลดลงมูลค่า 28.8 – 32.8 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วน 0.01 %ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย