“เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” เปิดตัวชุดหนังสือของขวัญ “เจิมใจเมืองฯ”

“เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ เปิดตัวชุดหนังสือของขวัญ “เจิมใจเมือง สืบเนื่องบ้านพิพิธภัณฑ์” พร้อมเสื้อที่ระลึก รวมบทกวีเรื่องราวทุกจังหวัดทั่วเมืองไทย
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เปิดตัวหนังสือกวีนิพนธ์เล่มใหม่ พร้อมเสื้อที่ระลึก เป็นชุดหนังสือของขวัญ “เจิมใจเมือง สืบเนื่องบ้านพิพิธภัณฑ์” โดยได้รับเกียรติจาก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ ร่วมเสวนาและแสดงความยินดี พร้อมด้วยสื่อมวลชน และเหล่านักอ่านร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ

Advertisement

“เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของผลงานกวีนิพนธ์เล่มล่าสุด “เจิมใจเมือง” เปิดเผยว่า ในการจัดพิมพ์กวีนิพนธ์ “เจิมใจเมือง” ครั้งแรกนี้ นับเป็นกรณีพิเศษ จะจัดทำตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้น โดยจัดเป็นชุดหนังสือของขวัญ “เจิมใจเมือง สืบเนื่องบ้านพิพิธภัณฑ์” ประกอบไปด้วยหนังสือ 1 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวอัตลักษณ์ท้องถิ่น 76 จังหวัด และกรุงเทพฯ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิสังคมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาหารการกิน สัมมาชีพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งสินค้า OTOP ที่มาจากชุมชนหมู่บ้านทั่วเมืองไทย ภายในหนังสือเป็นบทกวีลายมือทั้งเล่ม และภายในชุดหนังสือของขวัญนี้ ยังมีเสื้อที่ระลึก “เจิมใจเมือง” สกรีนบทกวีของแต่ละจังหวัด รวม 77 แบบ ให้ผู้สั่งจองสามารถเลือกได้ชุดละ 1 แบบ (จังหวัด) และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ “บ้านพิพิธภัณฑ์-บ้านไร่ใกล้ตลาดที่งิ้วราย” ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมกิจวัฒนธรรม และเอนก นาวิกมูล ผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์


ขณะที่ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งร่วมสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ “บ้านพิพิธภัณฑ์-บ้านไร่ใกล้ตลาดที่งิ้วราย” มาตั้งแต่ต้น กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มาร่วมสนับสนุนการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนอีกครั้ง อีกทั้งการจัดพิมพ์กวีนิพนธ์ “เจิมใจเมือง” ของศิลปินแห่งชาตินั้น มีความงดงามของเนื้อหาที่บอกเล่าภูมิสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของชุมชนหมู่บ้าน ทั่วเมืองไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนสินค้า OTOP ของชุมชนที่จะนำรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าของพื้นที่แต่ละท้องถิ่นอีกด้วย


ผู้สนใจเป็นเจ้าของชุดหนังสือของขวัญ “เจิมใจเมือง สืบเนื่องบ้านพิพิธภัณฑ์” ราคาชุดละ 400 บาท สามารถสั่งจองและรับได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกสาขา หรือสั่งจองผ่าน Line : @onart หรือ Facebook : On Art | ออน อาร์ต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 โดยชุดหนังสือของขวัญฯ จะจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 10-15 วันหลังยืนยัน และสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งจองตั้งแต่ 10 ชุดขึ้นไป กรุณาติดต่อ 063 223 2291 ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ “บ้านพิพิธภัณฑ์-บ้านไร่ใกล้ตลาดที่งิ้วราย” ต่อไป