โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเทรนด์มาแรง! ACE ชูธงโรดโชว์ดึงนักลงทุน

553

ACE เนื้อหอมนักลงทุนสนใจแห่เข้าฟังโรดโชว์เพียบ ชูธงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พร้อมวางแผนขยายโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 เผยกำไรโตโดดเด่นขยายตัวปีละ 102%

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้  จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า หลังจากที่เปิดให้นักลงทุนร่วมรับฟังจุดเด่นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ ACE  และแผนการขยายโรงไฟฟ้าที่มีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 ซึ่งมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 200 คน นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,018 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

สำหรับนักลงทุนรายย่อยจะต้องจองซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 4.00-4.40 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาจองซื้อที่ 4.40 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นให้กับผู้จองซื้อทุกราย และเตรียมเปิดจองซื้อแก่นักลงทุนรายย่อยในวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

บริษัทแอ๊บโชลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลก ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีความเชี่ยวชาญในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ก๊าซธรรมชาติ และขยะชุมชน  โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าผ่านการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวและก่อให้เกิด Economy of Scale ในการบริหารโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีต้นทุนต่ำที่สุด

สำหรับบริษัทแอ๊บโชลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ACE เติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด ประกอบด้วย

1.การเติบโตของกำลังการผลิต จาก 85.2 เมกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 210.5 เมกกะวัตต์ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 57%

2.การเติบโตของรายได้จาก 1,886 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 4,243 ล้านบาท ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็น 4,833 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 60%

3.อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นโดดเด่น จากการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าในพ.ศ. 2559 มีกำไรสุทธิ 134 ล้านบาท 2560 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท และในปี 2561 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 547 ล้านบาทคิดเป็นมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 102%

4.การเติบโตของผลตอบแทนบน Fix Asset (ROA) โดยในปี 2559 มีอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 4.1% ในปี 2560 เท่ากับ 8.1% ปี 2561 เท่ากับ 12.4% และในปี 2562 ในช่วง Q2 เพิ่มขึ้นเป็น 16% โดยมีอัตราการเติบโต ของผลตอบแทนบน Fix Asset เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 88% จากตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัท ACE เป็นบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโต อย่างมั่นคงและยังยืน