“บิ๊กตู่” เล็งดึงเงินประกันสังคม ปล่อยกู้

หลุดเอกสารด่วนที่สุด ข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ให้ ก.แรงงาน ร่วมกับ ก.คลัง และ พม. พิจารณาการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ เช่นกู้ ยืมเพื่อการลงทุน และเพื่อรายจ่ายที่จำเป็น

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่ นร 0505/ว 459 แจ้งถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้ส่วนราชการรับทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 พ.ย.

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการใน 3 ประเด็น โดยมีข้อน่าสนใจ คือ สั่งให้กระทรวงแรงงาน (สำนักประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ให้พิจารณาความเป็นไปได้ ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ