รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก ส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไป

นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเฟเว่น ในประเทศไทย

“โลกใบนี้ ธรรมชาติของเรา สิ่งแวดล้อมของเรา เราไม่ได้รับมรดกมาจากปู่ย่าตายาย มาจากคนรุ่นก่อน แต่เรากำลังขอยืมโลกใบนี้ ขอยืมทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทรัพยากรทางบก ทางทะเล มาจากลูกหลาน มาจากอนาคต ดังนั้นวันนี้เรากำลังทำโลกใบนี้ให้กับลูกของเรา ให้กับหลานของเรา ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป เวลาเรายืมของของใครมา ก็ต้องดูแลรักษาของเขาให้ดี เมื่อถึงเวลาจะได้คืนให้เขาในสภาพที่พร้อมในสภาพสวยงาม”

Advertisement

ถ้อยคำส่วนหนึ่งของ “วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นประธานแถลงข่าว “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” ร่วมกับบมจ.ซีพี ออลล์ สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะจากถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในวันนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องเข้ามาแก้ไขอีกแล้ว หากแต่เราคนไทยทุกคนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวกที่จะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์คงไว้เพื่อลูกหลาน เพื่อคนรุ่นหลังในอนาคตต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลังจากภาครัฐประกาศนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยจะเริ่มดีเดย์ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ ซึ่งลำดับต่อไปกระทรวงฯ มีแผนจะผลักดันเป็นกฎหมายว่าด้วยการเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำในอาเซียน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนานาประเทศในเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

สำหรับ ซีพี ออลล์ ซึ่งตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ จากแคมแปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” ที่ได้เชิญชวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง ได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง จากโครงการดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็นยอดเงินบริจาครวมกว่า 134 ล้านบาท มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร ไปแล้ว 77 แห่ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ด้าน นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนอีกกว่า 47 ราย ซีพี ออลล์ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ พร้อมขอเชิญชวนลูกค้านำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเฟเว่น ในประเทศไทย

 

 

“ปัจจุบันสังคมตื่นตัว และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศน์ ระบบเศรษฐกิจ และต่อความเป็นอยู่ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ โดยซีพี ออลล์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “7 Go Green” ด้วยหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อลูกหลานของเราสืบไป” นายปิยะวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย