โดนแล้ว “เอ๋ ปารีณา” ป่าไม้บุกยึดที่ฟาร์มไก่ 46 ไร่ รุกป่าสงวน

26

จนท.ป่าไม้ นำหมายศาลค้นฟาร์มไก่ “เอ๋ ปารีณา” 690 ไร่ ตรวจยึด 46 ไร่ รุกพื้นที่ป่าสงวน หากพบผิดจริงเจอคุก 15 ปี
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ที่ปรึกษาชุดพยัคฆ์ไพร นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นำหมายค้นจากศาล จ.ราชบุรี ที่ 122/2562 ลงวันที่ 24 พ.ย.2562 เข้าตรวจค้นพื้นที่ “เขาสนฟาร์ม” ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ โดยมี นายภูมิพัฒน์ จำปาทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เป็นผู้นำตรวจค้น เนื่องจากต้องสงสัยว่าจะมีการรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เบื้องต้น พบว่า พื้นที่ที่มีการประกอบกิจการเขาสนฟาร์ม ประมาณ 690 ไร่ มีที่ดินในส่วนบริเวณฟาร์มไก่ เนื้อที่ 46 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จึงได้ทำการตรวจยึดตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4 (1) ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท
ทั้งนี้ หากพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทางเจ้าหน้าที่ ก็จะได้ดำเนินคดี ในส่วนของ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ต่อไปเมื่อพื้นที่นั้นถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 น.ส.ปารีณา ก็จะผิด พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ มาตรา 14
“ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางป่า เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ”
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้ามื่นบาท แต่ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้ง 2 ปีถึง 15 ปีและปรับตั้งแต่20,000 บาทถึง 150,000 บาท