เศรษฐกิจไทยส่อเค้าลางหายนะ?!! “สมคิด”คุมได้แค่คลังที่อื่นไปถามเอง!

189

สภาพัฒน์ แถลงสถิติคนตกงานเพิ่มกว่า 7 แสนคนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบปริญญาตรีจบใหม่ตกงานมากสุด ขณะที่ตัวเลขหนี้ครัวเรือนพุ่งปี๊ด อาชญากรรมสูง รองนายกฯ โบ้ย เดินได้เฉพาะคลังส่วนกระทรวงอื่นต้องไปถามดูเอาเอง  

นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวภาวะสังคมไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 โดยระบุว่า ในไตรมาส 3 /2562 จำนวนผู้มีงานทำลดลง 2.1 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่ 38.7 ล้านคน และในปัจจุบันอยู่ที่ 38 ล้านคน มีสัดส่วนผู้มีงานทำหายไปกว่า 7 แสนคน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงเหลือเพียง 24.9 ล้านคน จาก 25.5 ล้านคน หรือลดลงราว 2.3% ภาคเกษตรมีการจ้างงานลดลง 1.8% จากเดิมจ้างงาน 12.8 ล้านคน เหลือเพียง 12.6 ล้านคน ซึ่งอัตราการว่างงานโดยรวมของประเทศ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 1.04% โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดถึง 2.15%

ขณะที่ภาวะหนี้สินครัวเรือน ไตรมาสล่าสุดนี้มีการขยายตัวกว่า 5.8% รวมถึงตัวเลขคดีอาญาโดยรวมสูงขึ้น 27.7% คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และคดีปล้นเพิ่มขึ้นที่ 6.6%

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ภาพประกอบจากแฟ้ม

ขณะที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยยอมรับว่า “ขณะนี้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ในส่วนที่เฉพาะกระทรวงการคลังทำได้ แต่ในส่วนอื่นก็คงต้องไปถามผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายได้พยายามอย่างเต็มที่

“ในภาพรวมของเศรษฐกิจ ที่ปกติจะมี 4 ขา ในเวลาเหลือเพียงขาเดียวจะให้ทำอย่างไร ซึ่งทุกอย่างเป็นการทำงานร่วมกัน ในรายละเอียดก็คงต้องลงไปตั้งคำถามไปดูในแต่ละกระทรวง”