เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ร่วมให้ความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคม

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ในกลุ่ม เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายธานินทร์ ทิมทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม ร่วมจัดบูธกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมในงาน LSEd Symposium 2019 & TSS Open-House ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง (Meaningful Learning -Transforming Education)” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Advertisement

ทั้งนี้งานมีกิจกรรมมากมายทั้งการจัดworkshop ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่  และเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลายที่แตกต่างจากระบบการศึกษากระแสหลักที่คุ้นเคย ผ่านเวทีเสวนามุมมอง วิสัยทัศน์และจิตวิญญาณของผู้ที่ทำงานด้านการขับเคลื่อนการศึกษาไทย