พระพุทธรูปดินเหนียวหนึ่งเดียวในประเทศไทย”วัดพระบรมธาตุวรวิหาร”ชัยนาท

43

เที่ยวชัยนาทแบบอันซีน “วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” อีกหนึ่งจุดหมายที่น่าแวะไปเยี่ยมเยือน นอกจากสวนนก และ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

ถ้ากล่าวถึงจังหวัดชัยนาท ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก หลายคนอาจนึกถึง “สวนนก” หรือถ้าเป็นวัดวาอาราม แน่นอนว่า “วัดปากคลองมะขามเฒ่า หลวงปู่ศุข” ย่อมเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว เป็นที่หมายสำคัญในจังหวัดนี้แต่ในเรื่องราวของวัดวาอาราม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาทยังมีวัดที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวัดโบราณอายุเก่าแก่ ที่มีมนต์ขลังในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ “วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” ในอ.เมือง จ.ชัยนาท

“วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดแห่งนี้มีสิ่งสำคัญ ที่นักท่องเที่ยวต้องเข้ามาเยี่ยมชมและกราบไหว้บูชาขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เริ่มจาก “องค์พระบรมธาตุ” ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างเป็นองค์พระปรางค์ศิลปะแบบอู่ทอง ประกอบด้วยศิลาแลง สันนิษฐานกันว่า คงจะสร้างขึ้นมาในสมัยเดียวกับ “วัดมหาธาตุ” แห่งเมืองสรรคบุรี

“วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” กับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา สงบเงียบ มีเสน่ห์

ถัดมาคือ “องค์เทพทันใจ” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องฝีมือช่างพุกาม สร้างขึ้นมาจากเงินหุ้มด้วยทอง มีหนักถึง 45 กก. และมีอายุเก่าแก่กว่า 550 ปี มีหลายๆคนเดินทางมาขอพร ก็มักจะได้โชคลาภดังใจปรารถนา

“องค์เทพทันใจ” พระพุทธรูปทรงเครื่องฝีมือช่างพุกาม

อีกองค์คือ “หลวงพ่อทอง” นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ทางวัดยังไม่ได้นำออกมาให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปกราบไหว้บูชากัน คงจะมีแต่ “หลวงพ่อเพชร” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร

“พระพุทธรูปดินเหนียว” หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ส่วนที่สำคัญ และถือว่าเป็นอันซีนหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือ “พระพุทธรูป” ที่เป็นองค์พระประธานในพระอุโบสถของวัด สำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ถูกสร้างขึ้นมาจากดินเหนียวเพียงอย่างเดียว แล้วทาสีทองเคลือบไว้ นับว่าเป็น “พระพุทธรูปดินเหนียว” เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

เจ้าคุณพระสุธีวราภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสฯ

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร มีเจ้าคุณพระสุธีวราภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสฯดูแล และยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทอีกด้วยเช่นกัน และนับเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวง และน่าจะบรรจุไว้เป็นอีกที่หมายสำคัญสำหรับการเดินทางไปจังหวัดชัยนาท นอกเหนือจาก “สวนนก” และ “วัดปากคลองมะขามเฒ่า”

สมบัติ ศรีนา