ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ6บาท9จังหวัดส่วนที่อื่นขึ้นที่ไหนเท่าไหร่?ไปเช็คเลย..

เพื่อสมดุลกับสภาวะเศรษฐกิจประชุมคณะกรรมการค่าจ้างเคาะขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ 6 บาทใน 9 จังหวัด แรงงานมีเฮรับปีใหม่่

Advertisement

ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ซึ่งมีฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายรัฐบาลจากตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ ไปจนถึงตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน

โดยประธานในที่ประชุมเปิดเผยมติร่วมกันในที่ประชุมให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น 6 บาทใน 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี ส่วนที่เหลือจะได้รับการปรับขึ้นในอัตรา 5 บาททั่วประเทศ แบ่งเป็น 10 กลุ่มอัตราสูงสุดคือ ชลบุรี กับ ภูเก็ต ที่ 336 บาท ส่วนอัตราต่ำสุดอยู่ที่ 313 บาท ใน จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

สำหรับมติในที่ประชุมครั้งนี้ เป็นอัตราที่ปรับขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมองจากปัจจัยหลายประการ อาทิ เงินเฟ้อ อัตราความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ได้อย่างสมดุล และเตรียมเสนอ ครม ให้มีผลบังคับใช้ปีใหม่นี้ (วันที่ 1 มกราคม 2563)