ศิครินทร์ เปิด “สถาบันกระดูกและข้อ” ชูจุดแกร่งด้านการผ่าตัด

โรงพยาบาลศิครินทร์ เปิด “สถาบันกระดูกและข้อ“ ให้การดูแลรักษาแบบครบวงจร เจาะกลุ่มลูกค้าโรคกระดูกและข้อโดยเฉพาะ พร้อมชูจุดแกร่งด้านการผ่าตัด และเน้นการให้บริการดูแลรักษาในระดับพรีเมียม

Advertisement

คุณสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สถาบันกระดูกและข้อ เกิดจากความตั้งใจที่จะยกระดับการรักษา พัฒนาคุณภาพการบริการ และเทคโนโลยีการรักษาอย่างครบวงจร โดยยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ภายใต้การดูแลโดยทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานระดับสากลเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการรักษาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข”

สุริยันต์ โคจรโรจน์

สาเหตุของการเกิดโรคกระดูกและข้อของคนไทย สาเหตุหลักมาจากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น การทำงาน โภชนาการ หรืออุบัติเหตุจากสภาพการจราจร เป็นต้น หากแต่คนไทยยังไม่ค่อยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่าปัญหากระดูกและข้อนั้นเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งที่จริงแล้วโรคกระดูกและข้อสามารถเกิดขึ้นได้ในคนทุกวัยและเป็นภัยเงียบที่ไม่มีสัญญาณเตือน

คุณสุริยันต์ได้กล่าวเสริมว่า “ทางเราเล็งเห็นว่า โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อเป็นปัญหาสำคัญของคนไทย จากสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ซึ่งโรคกระดูกและข้อถือเป็นภัยเงียบของสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย ปัจจุบัน สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีอาการเกี่ยวกับกระดูกและข้อไม่มากก็น้อย โรงพยาบาลศิครินทร์จึงต้องการเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร ขณะเดียวกันเรายังหวังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้านอกเหนือจากผู้สูงวัย เช่น กลุ่มคนทำงาน หรือผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย หันมาให้ความสำคัญและดูแลตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ยืดเวลาการใช้งานของกระดูกและข้อให้ยาวขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลศิครินทร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา โดยแพทย์ทุกท่านมีความชำนาญเรื่องการผ่าตัดและมีความรู้เฉพาะทางซึ่งถือเป็นจุดแข็งของศิครินทร์ ยกตัวอย่างเช่น
• นพ. ไตร พรหมเเสง ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา
• นพ. จรูญ จันทร์ดำรงกุล ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
• นพ. เศรษฐวิทย์ ศิริสถิตย์ ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า

ภายใน “สถาบันกระดูกและข้อ” มีห้องผ่าตัดเล็ก (OR Minor) เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเรา เนื่องจากคนไข้สามารถเข้ารับการผ่าตัดโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมงและสามารถกลับบ้านได้เลย หากเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆที่คนไข้ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดใหญ่เท่านั้น ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่อนข้างมาก โรคที่พบบ่อยและสามารถรับการผ่าตัดใน OR Minor ได้แก่ นิ้วล็อค พังผืดทับเส้นประสาทข้อมือ ปอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ หรือการผ่าตัดก้อนต่างๆ เป็นต้น

นอกจากกนี้ ยังมีการบริการแบบ One Stop Service ครบทุกบริการในพื้นที่เดียว ลูกค้าสามารถลงทะเบียน ชำระเงิน และรับยาภายในสถาบัน โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ชัดเจน พร้อมด้วยดีไซน์การตกแต่งที่ทันสมัย สบายตา และกว้างขวาง สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น โดยไม่ต้องไปใช้บริการดังกล่าวร่วมกับลูกค้าจากแผนกอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และดียิ่งขึ้น ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่เข้าถึงได้

สถาบันกระดูกและข้อ ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 3 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษาจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทุกวัน