ก.วิทย์ จับมือ ภาครัฐและเอกชนปั้น OTOP

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานงานแถลงข่าว “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Awards 2560” หรือ OTOP IGNITE มุ่งหวังยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่สากล พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Advertisement

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกันทำโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกวด MOST’s Innovation OTOP Awards 2560 หรือ OTOP IGNITE (โอทอป อิ๊กไนท์) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยสู่สากลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยยั่งยืน โดยตั้งเป้ามีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดครบ 77 จังหวัด 77 ผลิตภัณฑ์ ใน 6 กลุ่ม OTOP คือ เครื่องดื่ม นวัตกรรมทางธุรกิจ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร ของใช้และของตกแต่ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย

“OTOP IGNITE จะช่วยยกระดับ OTOP ไทยให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ มีนวัตกรรม ความทันสมัย ความสวยงาม ความน่าใช้งาน มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจะจุดไฟในตัวผู้เข้าร่วมโครงการด้วยความรู้และความสนุกที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้อยากทำผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ๆ และให้ลงมือทำจริงๆซึ่งได้ต้นแบบมาจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ One village One product (OVOP) ที่ประสบความสำเร็จของเมืองโออิตะประเทศญี่ปุ่น โดยจะเชิญชวนให้คุณคิด คิดให้แตกต่าง คิดให้โดดเด่น คิดให้ยั่งยืน และคิดออกมาแบบทำได้จริงซึ่งจะสร้างชื่อให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คิดโดยคนไทย ใช้ของไทย ทำโดยคนไทย และมีความเป็นไทย ที่ได้รับการยอมรับและขายได้ทั่วโลก” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

ด้าน รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในการดำเนินงานโครงการ OTOP IGNITE สจล. รับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่จะพลิกโฉมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบใหม่ โดยการผนวกหลักสูตรการอบรมเอสร้างมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน รวมทั้งวางแผนงานการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในรูปแบบผลิภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และรูปแบบธุรกิจ โดยจะใช้ความเป็น Master of Innovation เปิดมิติใหม่ของ OTOP ในโครงการ OTOP IGNITE

ทั้งนี้ โครงการ OTOP IGNITE ได้เปิดรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่จำกัดอายุ ที่มีฐานการผลิต โดยผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2560 และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.otop-ignite.com หรือโทร 08 6305 9000, 08 1622 9606