ปิดฉากสนามสุดท้ายแห่งปีของการแข่งขันยิงธนูเทรดดิชั่นไทยแลนด์ “NAPAYA Archery Final Year 2019 “

ผ่านไปแล้วอย่างชื่นมื่นกับสนามสุดท้ายของปี “NAPAYA Archery Final Year 2019 ” เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว- เขาตันหยง อำเภอ เมืองจังหวัดนราธิวาส โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก“ปาตีเมาะ สะดียามู” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี “อัสมีรี แวเด็ง” นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขัน

Advertisement

สำหรับงาน ” NAPAYA Archery Final Year 2019″ ถือเป็นจัดกิจกรรมการแข่งขันยิงธนูประเภทธนูพื้นเมือง หรือธนูเทรดดิชั่นแนล (Tradition)เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ นักกีฬายิงธนูพื้นเมืองทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีชมรมยิงธนูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และมีบริษัท นาปายา ครีเอชั่น จำกัด บริษัทออกาไนซ์ในจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนด การจัดกิจกรรมการในครั้งนี้

การแข่งขันครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนะธรรมการยิงธนูแล้ว ยังเป็นการยกระดับให้จังหวัดนราธิวาสได้เป็นอีกหนึ่งสนามระดับอาเซียน ที่นักกีฬาธนูอย่างที่จะมายืนบนเส้นยิงระดับต้นๆของเมืองไทย ในปัจจุบัน นักกีฬาจากประเทศไทย ได้เดินทาง ไปแข่งขันในต่างประเทศและสร้างชื่อเสียงกลับมา แล้วอย่างมากมาย จึงเป็นแบบอย่างที่ควรส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจ ได้มีโอกาสได้รู้จักกีฬายิงธนูซึ่งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอีกด้วย