คนกรุงจะไม่ทน?แบนโทลล์เวย์หลังขึ้นค่าทางด่วนโหด“ประชาธิปัตย์”นำทีม

โทลล์เวย์ขึ้นราคาประชาชนเดือดร้อน “เทพไท”ชวนชาวกรุงบอยคอตงดใช้บริการ เป็นการแสดงอารยะขัดขืน ให้ภาคเอกชนตระหนักเห็นใจชาวบ้าน ขณะที่ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ยื่นฟ้องคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครอง เพื่อขอระงับการขึ้นค่าทางด่วนในครั้งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

Advertisement

หลังบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ประกาศขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญาสัมปทาน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และมีการเชิญชวนให้งดใช้ทางด่วนโทลล์เวย์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าผ่านทาง ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่เกิดขึ้น ว่า ต้องขอแสดงความเสียใจกับคนกรุงเทพฯ และผู้ใช้บริการทางด่วนโทลเวย์ทุกคนด้วย และได้ยื่นญัตตินี้ต่อนายมานะ โลหะวณิชย์ ประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด นอกจากนี้ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ได้ยื่นฟ้องคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครอง เพื่อขอระงับการขึ้นค่าทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ไว้ก่อน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนให้คนกรุงเทพฯ และผู้ใช้ทางดอนเมืองโทลเวย์ พร้อมใจกันบอยคอต ไม่ใช้บริการทางด่วนโทลเวย์ไว้ก่อน จนกว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อเป็นการแสดงออกแบบอารยะขัดขืนให้ธุรกิจภาคเอกชน ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เหมือนเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของคนกรุงเทพฯ”

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

สำหรับอัตราการจัดเก็บใหม่ค่าทางด่วนโทลล์เวย์ มีดังนี้ ขาออก (ดินแดง-ดอนเมือง) รถ 4 ล้อ เดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

ขาออก (ดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน) รถ 4 ล้อ เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท ช่วงขาเข้า (อนุสรณ์สถาน-ดอนเมือง) รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 115 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท ขาเข้า (ดอนเมือง – ดินแดง) รถ 4 ล้อ จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท และตลอดเส้นทาง รถ 4 ล้อ จาก 100 บาทปรับ 115 บาท, รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท โดยเป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง-ดินแดง ชำระรวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง

นอกจากนี้ รอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ช่วงดินแดง – ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ครั้งต่อไปจะครบกำหนดวันที่ 22 ธ.ค.2567 ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อปรับจาก 80 บาท เป็น 90 บาท มากกว่า4 ล้อ จาก 110 บาท เป็น 120 บาทดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน 4 ล้อ ปรับจาก35 บาท เป็น 40 บาท มากกว่า 4 ล้อจาก 45 บาท เป็น 50 บาท และครั้งสุดท้าย จะปรับขึ้นในวันที่ 22 ธ.ค.2572 จนสิ้นสุดอายุสัมปทาน ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ จาก 90 บาทเป็น 100 บาทมากกว่า 4 ล้อ จาก120 บาท เป็น 130 บาท ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ จาก 40 บาท เป็น 45 บาท มากกว่า 4 ล้อ ปรับจาก 50 บาท เป็น 55 บาท (เครดิตข้อมูล https://www.brighttv.co.th