กาชาดชวนทำบุญใหญ่รับปีใหม่ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนเริ่มต้นสิ่งดีรับปีใหม่ 2563 ทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปี ก่อนเดินทางท่องเที่ยวในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2562 (8 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ (ปิดทำการ 1 วัน ในวันที่ 1 มกราคม 2563) ผู้บริจาคโลหิตได้รับ “ปฏิทินหนูแดง” เป็นที่ระลึก

Advertisement
ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังมาถึงนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตก่อนเดินทางท่องเที่ยว ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2562 (8 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “ปฏิทินหนูแดง” เป็นที่ระลึก และในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะปิดทำการ 1 วัน เท่านั้น คือ วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการทำบุญรับปีใหม่ และยังเป็นการเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีแต่ความโชคดี เดินทางไปเที่ยวอย่างมีความสุขกับครอบครัว ซึ่งช่วงของเทศกาลแต่ละปีประชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลต่างๆจำเป็นจะต้องสำรองโลหิตหากเกิดความต้องการเร่งด่วน จากข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,791 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 463 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,892 ราย

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงต้องเตรียมพร้อมสำรองโลหิตคงคลังไว้ ซึ่งก่อนหยุดปีใหม่ โรงพยาบาลจะขอเบิกโลหิตเพื่อไปสำรองเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้เตรียมฉากถ่ายรูปสวยๆ ต้อนรับปีใหม่ 2563 ให้ผู้บริจาคโลหิตได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตเมื่อเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน ซึ่งส่วนใหญ่บริจาคครบ 3 เดือนแล้ว สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือนหรือปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอเพียงพอแก่ผู้ป่วย

ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต รวม 13 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์