“สนธิรัตน์” ย้ำก.พลังงานสู้แล้ง! จัดงบกองทุนอนุรักษ์-เครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์รับมือ(คลิป)

สู้แล้ง!! รมว.พลังงานยืนยันพร้อมรับมือ จัดเครื่องสูบน้ำพลังงานโซลาร์เซลล์รับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงในปีนี้ ย้ำพื้นที่ไหนเดือดร้อนทำเรื่องเสนอเข้ามาได้

Advertisement

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง ว่า “สำหรับปัญหาภัยแล้ง ทางกระทรวงพลังงานคงเตรียมดำเนินการในเรื่องของ การใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะมีงบประมาณในส่วนนี้จากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ในเวลานี้กำลังเปิดรับข้อเสนอต่างๆ เข้ามา และจะบริหารงานแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยจะเน้นพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงฯ ได้เร่งรัด เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรง

กระทรวงพลังงานจะทำหน้าที่ในส่วนของการร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ โดยพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนก็สามารถทำเรื่องเข้ามาขอเข้ามายังกระทรวงฯ ซึ่งก็จะเร่งนำเครื่องสูบน้ำลงไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ และงบประมาณการดำเนินการจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานรองรับ