วันเด็กแห่งชาติ’63 @ วัดพระธรรมกาย KID’S ดี LAND จัดดีฟรีตลอดงาน

สนมั้ย? ฟรีตลอดงาน!! วันเด็กแห่งชาติ’63 @ วัดพระธรรมกาย เปิดชม สวนดอกไม้ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส, ชมหมู่รถฮาร์เล่ย์ ตัดผมฟรี สตรีทฟู๊ด พ่วงด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ ไหว้พระ ขอพร มอบทาน มอบธรรม

Advertisement

พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เปิดเผยถึงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งวัดพระธรรมกายร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้นำชุมชน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ที่จะถึงนี้

โดยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงการจัดงานวันเด็กของวัดพระธรรมกายว่า “วัดพระธรรมกาย ในฐานะสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 11 และวัดที่อยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้สนองตามนโยบายของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ในการขับเคลื่อนตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ในส่วนของการมอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีนี้ ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินงานโดยบูรณาการภารกิจของคณะสงฆ์หลายด้านเข้าด้วยกัน ทั้งด้านการเผยแผ่, การสาธารณูปการ, การศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการจัดกิจกรรมวิถีพุทธหนุนเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5, หน่วยอบรมประชาชนประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต) และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้มีความพร้อม เพื่อให้วัดเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนาจิตและปัญญาของชุมชน สมกับความเป็น เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ประจำปี พ.ศ.2563

ด้านนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานการจัดงานฯ กล่าวว่า “ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวนรวมกว่า 30 องค์กร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ และศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ ด้วยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวิถีพุทธเชิงสาธารณสงเคราะห์ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม และสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีวัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เป็นสามัคคีบุญ”

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ’63 @ วัดพระธรรมกาย นั้นเน้นรูปแบบ KID’S ดี LAND ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เก่งและดี อาทิ นิทรรศการประกอบการแสดง ตอน ผอ อี ผี โดยนำเสนอความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบที่สนุก ตื่นเต้น ชวนให้ติดตาม, นิทรรศการประกอบกิจกรรมรวมพลเด็กรักษ์โลก เรียนรู้เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, พบพี่ปทุม, รู้จักพี่ใจใส – พี่ใจสบาย, เวทีชุมชนคนใจดี โดย สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, BUDDHIST Youth Leader โดยองค์การพุทธโลก และกอง AEC, BING GO มหาสนุก โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, สวนดอกไม้ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส, ชมหมู่รถฮาร์เล่ย์ โดย สมาคมนักข่าวปทุมธานี, ตัดผมฟรี โดย MAX U-TURN, อีกทั้ง ยังมีจุดกิจกรรมวิถีพุทธ ไหว้พระ ขอพร มอบทาน มอบธรรม โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, นิทรรศการประกอบกิจกรรมชีวิตสามเณรผู้ได้โอกาส พร้อมด้วย Gift Town เมืองแห่งของขวัญมากมาย และหลากหลายการออกร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่ม Street Food อร่อยฟินริมคลอง เป็นต้น”ในส่วนการเข้าชมนิทรรศการกฎแห่งกรรมประกอบการแสดง ตอน ผอ อี ผี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าถึงได้มากขึ้น จึงขยายเวลาเปิดให้เข้าชมทุกๆ 10 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.30 น. และเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.