น้ำมันพุ่งลิตรละบาทปตท.-บางจากปรับราคา กบน.สุดอั้นเก็บเงินเข้ากองทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) มีมติเก็บเงินกองทุนน้ำมันสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการ PTT Station ทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1 บาทต่อลิตร มีผล 11 ม.ค. 2563

Advertisement

อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดโลกที่ปรับลดลงมาก ทำให้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ลดลง 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 11 ม.ค. 2563

ดังนั้น ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นPTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.80 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 11 ม.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 34.16, GSH95 = 26.75, E20 = 23.74, GSH91 = 26.48, E85 = 19.69, ดีเซล = 27.89, HSD-B10 = 25.89, HSD-B20 = 24.89, ดีเซลพรีเมี่ยม = 31.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของกลุ่มบริษัทน้ำมันบางจาก 11 ม.ค. 63 เวลา 05.00 น. ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +60 ส.ต. ยกเว้น E85 +80 ส.ต. กลุ่มดีเซล +50 ส.ต.
BCP Retail Price: GSH95S =26.75/ GSH91S =26.48/ GSH E20S =23.74/ GSH E85S =19.69/ Hi Diesel B20S =24.89 / Hi Diesel B10 =25.89/ Hi Diesel S =27.89 / Hi Premium Diesel S =31.76 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)