“ทีเส็บ” ดึง สทท. ร่วมพันธมิตรสร้างเงินหมุนเวียนในประเทศ

“ทีเส็บ” จับมือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ และสมาชิกผู้ประกอบการไมซ์กว่า 200 หน่วยงาน เปิดตัวโครงการแรก “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” ภายใต้แคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” จัดงบสนับสนุนองค์กรบริษัท กระตุ้นตลาดประชุมสัมมนาและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ ตั้งเป้าดึงตลาดประชุมองค์กร 500 กลุ่ม สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศกว่า 70 ล้านบาท ภายในเดือน ก.ค.63

Advertisement

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล รักษาการรองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศนั้น

“ทีเส็บ” เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรือ Meetings and Incentives (MI) เป็นอุตสาหกรรมที่มีจำนวนนักเดินทางและสร้างรายได้สูงสุดในธุรกิจไมซ์ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นชุมชน

จากพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มพนักงานบริษัท เป็นกลุ่มการเดินทางขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงธุรกิจภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กร ซึ่งมีการตัดสินใจในการเดินทางที่รวดเร็ว ทั้งการจัดประชุมสัมมนาองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล “ทีเส็บ” จึงเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มเป้าหมายองค์กรและบริษัท เพื่อเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มประชุมสัมมนาให้มีการเดินทางภายในประเทศสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซัน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นให้ขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล

“ทีเส็บ” จึงร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ผนึกกำลังสมาชิกผู้ประกอบการไมซ์กว่า 200 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการแรก “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” ภายใต้แคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น สนับสนุนกลุ่มองค์กรบริษัท (Corporate) ในการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดว่ากิจกรรมจะต้องจัดขึ้นคนละจังหวัดกับที่ตั้งของบริษัทนั้น ๆ โดยต้องมีวันพักค้างอย่างน้อย 1 คืน มีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 40 คนขึ้นไปต่อกลุ่ม จะได้รับเงินสนับสนุนในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) มูลค่า 2 หมื่นบาทต่อกลุ่ม และให้ดำเนินการจัดงานผ่านบริษัทผู้รับจัดบริการเดินทางที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย หรือ DMC (Destination Management Company) ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการรับรองของ สทท. ซึ่งมีสมาชิกผู้ประกอบการด้านไมซ์ ทั้ง DMC โรงแรมที่พัก ศูนย์ประชุม บริการขนส่ง และแหล่งนันทนาการต่าง ๆ อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมต้อนรับและให้บริการนักเดินทางด้วยไมตรี

ประเทศไทยมีสถานที่สวยงามและมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ โดย DMC ที่เข้าร่วมโครงการฯ ล้วนเป็นมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำและเป็นทั้งผู้จัดหาและจัดการตอบโจทย์ความต้องการในการจัดงานครบวงจร สร้างสรรค์ประสบการณ์จัดงานที่แตกต่างและน่าประทับใจ เริ่มสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยองค์กร หรือบริษัท ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ส่วนภูมิภาค) โทรศัพท์ 0 2694 6000

“ทีเส็บตั้งเป้าหมายกระตุ้นรายได้กว่า 70 ล้านบาท ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 จากการจัดการประชุม สัมมนาองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศของกลุ่มบริษัทองค์กรได้ไม่ต่ำกว่า 500 กลุ่ม หรือเฉลี่ย 2-4 หมื่นคนที่จะร่วมกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วภูมิภาคและเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ” นางสาววิชญา กล่าวในตอนท้าย