สินค้าเกษตร-อาหารส่งออกของไทยน่าจับตา ตลาดตะวันออกกลางโตสวนทางราคาน้ำมันพุ่ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผย ตลาดส่งออกในตะวันออกกลางยังขยายตัวต่อเนื่อง แนะเทรนด์สินค้าส่งออก อาหาร เกษตร ยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง

Advertisement

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดส่งออกสำคัญของไทย ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ยังมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่า จะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย  “สถานการณ์การส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ยังมีทิศทางการขยายตัวที่ดี โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่ม เกษตร-เกษตรแปรรูป –อาหาร รวมถึง รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ โดยมีปัจจัยสำคัญคือการนำเข้าจากกลุ่มประเทศที่ยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย ที่ยังคงมีความมั่นใจในสินค้าจากประเทศไทย โดยมีการนำเข้าสินค้าจากไทยอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดนี้ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ดี  อาทิ การตาร์ และบาห์เรน”

สมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำหรับ ตลาดตะวันออกกลาง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 5.9 สินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศฯ น้ำตาลทราย อาหารทะเลแปรรูปฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น โดยอาหารทะเลแปรรูป นับเป็นสินค้าที่หลายประเทศให้ความสนใจ รวมไปถึงตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย

โดยปัจจัยที่ผู้ประกอบการไทยต้องระมัดระวังสำหรับการส่งออกไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ก็จะเป็นในเรื่องของ การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเงิน ซึ่งแม้ว่าในช่วงเวลาเกิดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง จะมีผลต่อเรื่องของราคาพลังงาน ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งโดยปกติจะสวนทางกับทิศทางของ สินค้าส่งออกประเภท เกษตรและอาหาร แต่ก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินบาท ที่แข็งตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อสินค้าส่งออกของไทย เพราะเมื่อถึงประเทศปลายทางจะมีราคาสูง รวมถึงเรื่องของ ต้นทุนโลจิสติกส์ที่อาจปรับตัวเพิ่มสูงตามไปด้วย” นายสมเด็จ สุสมบูรณ์   กล่าว

สำหรับสถิติการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากเรื่องของสินค้าเกษตร-อาหาร ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีเทรนด์สินค้าส่งออกประเภทสุขภาพซึ่งก็เริ่มได้รับความนิยมในตลาดภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการเร่งการเปิดตลาดใหม่ๆ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169