ห้างดังในไทยร่วมเฝ้าระวังการแพร่ระบาด “โคโรนา”

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา” ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากนั้น

Advertisement

ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งที่มีการกระจายตัวของเชื้อไวรัสดังกล่าว หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกันกำหนดมาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดจนเป็นอันตรายแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ “ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่” เช่น ศูนย์การค้าต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

  • “เซ็นทรัล” จัดวัดไข้ลูกค้าก่อนใช้บริการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ ประกาศมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาอย่างต่อเนื่อง เน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อในทุกจุดที่มีการสัมผัส โดยในศูนย์การค้าฯ ที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมากได้เพิ่มมาตรการตรวจวัดและเฝ้าระวัง ครอบคลุมพนักงาน ร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์ฯ เช่น “เซ็นทรัล ภูเก็ต” มีการใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดบริเวณทางเข้า-ออก พร้อมเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย และ “เซ็นทรัลเวิลด์” ตั้งจุดบริการเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในขณะนี้ “เซ็นทรัลพัฒนา” ในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้า “เซ็นทรัล” ทั่วประเทศ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงได้ออกมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคให้เข้มงวดอย่างทันท่วงที เน้นให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยดูแลและตรวจตาในจุดสำคัญที่มีการสัมผัสบ่อย

พร้อมกันนี้ ในศูนย์ฯ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ยังเข้มงวดกับการตรวจคัดกรองพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนศูนย์การค้าและร้านค้าผู้เช่าที่ให้บริการใกล้ชิดแก่ลูกค้า ด้วยการวัดไข้และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้สวมใส่ โดยได้ดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยดำเนินมาตรการต่อไปนี้

1.จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อที่จุดต่าง ๆ เช่น เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าลิฟท์ ประตูทางเข้า-ออก และจุดที่มีคนหนาแน่นให้ครบถ้วน

2.ให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง เช่น ปุ่มลิฟท์โดยสาร, ห้องลิฟท์โดยสาร, ราวบันไดเลื่อน, ราวประตู, ราวกันตก, เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ, โทรศัพท์, รถเข็นเด็ก, รถ Wheelchair, รถกอล์ฟ ทั้งในส่วนของศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน เป็นต้น

3.พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดในลิฟท์เป็นพิเศษทุกครึ่งชั่วโมง

4.ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่าง ๆ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา พร้อมแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย

5.ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ

6.เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว

สำหรับศูนย์การค้าที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บริษัทฯ มีมาตรการดูแลและเฝ้าระวังพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการทั้งในส่วนศูนย์การค้าและร้านค้าผู้เช่า จัดให้มีตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานร้านค้า และพนักงานขนส่งสินค้าที่จุดเข้า-ออก หรือจุดตอกบัตรทุกวัน กรณีพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายติดเชื้อ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที และให้กลับบ้านไปพบแพทย์ทันที โดยในการคัดกรองได้จัดให้มีการติดสติกเกอร์ผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว และมีการเปลี่ยนสีของสติกเกอร์ทุกวัน เพื่อให้พนักงานได้รับการตรวจคัดกรองอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยในจุดที่ให้บริการใกล้ชิดลูกค้า

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ยังได้ขอความร่วมมือร้านค้าและผู้เช่าให้ดำเนินตามมาตรการในเรื่องการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในพื้นที่จุดสัมผัส การตรวจคัดกรอง และดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันทั้งในส่วนของร้านค้าและลูกค้า โดยเน้นย้ำให้ร้านอาหารทำความสะอาดพื้นที่ทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ร้านค้าสำหรับเด็ก เช่น Playland หรือร้านเกม ทำความสะอาดเครื่องเล่น โดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และให้โรงภาพยนตร์ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 2 ชั่วโมง

  • “ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท, มัทสึโมโตะคิโยชิ” แนะวิธีปฏิบัติตนให้ลูกค้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในขณะนี้ “เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป” ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, แฟมิลี่มาร์ท และมัทสึโมโตะคิโยชิ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการและพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน เพื่อสร้างความมั่นใจ บริษัทฯ ได้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรถเข็นและตะกร้าใส่สินค้าด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดทั้งวัน

2.ติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือเจลล้างมือ บริเวณทางเข้า–ออกร้านทุกจุด

3.เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อในแผนกอาหารสด, เบเกอรี, อาหารปรุงสุก, โต๊ะ, เก้าอี้, พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะที่มีลูกค้าใช้บริการร่วมกัน

4.พนักงานทำความสะอาดเคาน์เตอร์แคชเชียร์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดทั้งวัน

5.เน้นย้ำพิเศษสำหรับพนักงานในส่วนแผนกอาหารสด และผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

6.ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนให้กับลูกค้าและพนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

7.ติดตามข่าวสารจากภาครัฐและเตรียมพร้อมในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว

ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจนอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว คณะผู้บริหาร และพนักงาน “เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป” ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอย่างสูงสุด พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการและพนักงานของเราทุกคน

  • “สยามพิวรรธน์ จัดบริการฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด แจ้งว่า ศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์, ไอคอนสยาม ได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด และได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังนี้

1.จุดบริการฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบ หรือมีการร้องขอ

2.เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค และการอบโอโซน

3.จัดเจ้าหน้าที่และเพิ่มความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด เป็นต้น

4.จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือทั่วศูนย์โดยเฉพาะจุดทีมีลูกค้าปริมาณมาก

5สร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานรับทราบ

6.ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาภายในศูนย์ฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

  • “แม็คโคร” พร้อมสั่งพักพนักงานกรณีมีอาการบ่งชี้

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโคโรนาให้ลูกค้าสมาชิกและพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ เพิ่มความถี่ในการดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค วางเจลล้างมือฆ่าเชื้อให้บริการในจุดสัมผัสต่าง ๆ ทั้งรถเข็น จุดชั่งสินค้า ทางเข้าทางออก คุมเข้มเน้นย้ำความปลอดภัยในอาหาร สร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในกลุ่มลูกค้าสมาชิกที่มาใช้บริการที่สาขาของ “แม็คโคร” รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในจุดสำคัญที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งในสาขา ไม่ว่าจะเป็น รถเข็น จุดชั่งสินค้า ห้องน้ำ ทางเข้าออกลูกค้าและพนักงาน โดยได้ดำเนินการป้องกันอย่างเต็มที่และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ

บริษัท สยามแม็คโคร ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนาดั งนี้

1.จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อที่จุดต่าง ๆ อาทิ จุดบริการลูกค้า จุดชั่งสินค้า แผนกอาหารสด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ประตูทางเข้า-ออก

2.ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ไม่ว่าจะเป็น รถเข็นสินค้า ,เคาท์เตอร์บริการต่าง ๆ ,โทรศัพท์ ,ตู้เอทีเอ็ม,รถวิลแชร์สำหรับลูกค้า เป็นต้น

3.รณรงค์ให้ลูกค้าสวมถุงมือและใช้ที่คีบในการเลือกซื้อสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ทุกครั้ง

4.ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าสาขา ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย

5.ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ

6.ทำความเข้าใจกับพนักงานเรื่องไวรัสโคโรนาและติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง กรณีพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่าย ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที

“ด้วยความห่วงใยต่อลูกค้าสมาชิกและพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินมาตรการในด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นในทุกสาขาและทุกประเทศที่แม็คโครไปเปิดสาขาอยู่ โดยจะคงมาตรการดังกล่าวไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยยังมุ่งเน้นนโยบายด้านความปลอดภัยในอาหารเป็นสำคัญ” นางศิริพร กล่าว

  • “โฮมโปร” จัดหน้ากากอนามัย N95 ให้ลูกค้า

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำตลาดธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 113 สาขาทั่วประเทศ ทั้งโฮมโปร, เมกาโฮม และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ พร้อมนำสต็อกหน้ากากอนามัย N95 วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดบ้านไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดให้บริการ และจุดสำคัญต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้บริการในห้าง

2.ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง

3.พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัส เช่น พื้น, ลิฟท์, บันไดเลื่อน, ห้องน้ำ รถเข็น ตะกร้า ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4.อบรบให้ความรู้แก่พนักงานร้านค้า และพนักงานศูนย์การค้าในการเฝ้าระวัง และสังเกตุอาการลูกค้า หากพบอาการไข้สูงผิดปกติ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาขาโดยเร็ว

5.จัดเตรียมหน้ากากอนามัย N95 วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดบ้าน ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เพื่อป้องกันไข้ไวรัสโคโรนา

ทั้งนี้ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการป้องกันเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าวอย่างเต็มที่ กับโฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงเมกาโฮม และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย ในส่วนของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ได้ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยทุกคน โดยเฉพาะจุดแคชเชียร์ที่ต้องพบปะกับลูกค้า