ปธ.สภาฯจี้ฝ่ายรัฐบาลรับผิดชอบผลักดันร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63

นายชวน พลีกภัย ประธานรัฐสภา

ปธ.สภาฯ วอนทุกฝ่ายร่วมมือกันผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 ชี้ ทุกองค์กรจำเป็นต้องใช้เงิน จี้ สส.ซีกรัฐบาล มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง เพราะเสียงมากกกว่า

Advertisement

รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 วันที่ 13 ก.พ.ว่า เรื่ององค์ประชุมสภาฯเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลและส.ส.ทุกคน ซึ่งรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบมากกว่าอีกฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามาพอสมควรแล้ว จึงต้องหาทางช่วยกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นายชวน กล่าวว่า เมื่อมีการเริ่มต้นในวาระที่ 2 ใหม่ ส.ส.ย่อมมีสิทธิอภิปรายได้เต็มที่ แต่เนื่องจากเคยอภิปรายกันเต็มที่มาแล้ว ดังนั้น กระบวนการจากนี้ น่าจะประหยัดเวลาลงไปได้ ประกอบกับส.ส.ย่อมทราบดีว่า เป็นเรื่องที่พิจารณากันมาแล้ว คงจะไม่มีการลงรายละเอียดกันมากนัก ทั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดกรอบการพิจารณาแต่คิดว่าการพิจารณาไม่น่าจะช้า

“อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างน้อยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายสำคัญที่ต้องมีเงินไปใช้จ่ายสำหรับทุกองค์กร” ประธานสภาฯ กล่าว