โอ้โฮ! เคาะแล้ว ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช​ อัตราค่าบริการสูงสุด​ 587 บาท

ความคืบหน้าการก่อสร้างมอเตอร์​เวย์สายบางปะอิน​ -​ โคราช​ ที่ใกล้เเล้วเสร็จ​ ล่าสุดกลมทางหลวง​ได้วางอัตรา​ค่าใช้บริการแบ่งเป็นรถประเภท​ต่างๆ

Advertisement

โดยจะมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 9 ด่าน ได้แก่ ด้านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านสระบุรี,ด่านแก่งคอย, ด่านหมวกเหล็ก, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และด้านขามทะเลสอ

กรมทางหลวงได้กำหนดค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง

รถยนต์4ล้อ ธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 255 บาท

รถยนต์6ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.00 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 408 บาท

รถที่เกิน6ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร อัตราสูงสุดที่จัดเก็บอยู่ที่ 587 บาท

และจะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุกๆ 5 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศ

ขอบคุณ​ภาพจาก​ www.executivekorat.com