“นครพนมโมเดล” คปภ.เล็งใช้รับมือพายุลูกใหม่ที่กำลังจะมา  

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯ คปภ.

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่งลงพื้นที่เยียวยาช่วยเหลือ ให้กับผู้ประสบภัย พร้อม ติดตามการจ่ายค่าสินไหมให้กับเกษตรกร ที่ทำประกันภัยนาข้าว เตรียมใช้ “ นครพนมโมเดลประกันภัย” สำหรับรับมือพายุลูกใหม่ที่กำลังจะมา ช่วยบริหารความเสี่ยงให้ประชาชน

Advertisement

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า “คณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บูรณาการช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร ในโอกาสนี้ได้ประชุมร่วมกับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในพื้นที่ ซึ่งได้ย้ำให้เตรียมมาตรการป้องกันภัยและการเยียวยาให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัย โดยเห็นควรให้นำแนวทาง “นครพนมโมเดลประกันภัย” มาใช้ ซึ่งจะเป็นมาตรการในการเตรียมการกรณีมีมรสุมลูกใหม่เข้ามาและช่วยเหลือประชาชนในการบริหารความเสี่ยงภัย รวมทั้งการเร่งรัดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านประกันภัยให้กับประชาชน

นอกจากนี้ตนและคณะฯได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ เพื่อให้ความรู้ด้านการประกันภัยในการนำระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติอุทกภัยในครั้งนี้ และได้ติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในพื้นที่นาที่มีการประกันภัยข้าวนาปีและได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่มให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มาร่วมในศาลาเอนกประสงค์ รวมทั้งยังได้เดินทางด้วยเรือเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม และเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง

นอกจากนี้ คปภ.ยังได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 450,000 บาท จากการร่วมใจกันบริจาคของคณะผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และบจ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ โดยมีนายนภดล จารุพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร และคณะผู้บริหารของจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป อีกทั้งตนและปลัดจังหวัดสกลนครยังได้ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในการที่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต มอบเงินสินไหมทดแทน จำนวน 180,000 บาท ให้กับทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครครั้งนี้อีกด้วย