นักวิจัยไทยพัฒนาชุดตรวจไวรัส โควิด-19ต้นทุนต่ำ

นักวิจัยไทยเจ๋ง..พัฒนาชุดตรวจไวรัส โควิด-19ต้นทุนต่ำ ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ตรวจได้ภายในครึึ่งชม.

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรสถาบันฯ พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย โควิด-19 (COVID-19) ซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจาก สถาบัน Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology and Harvard, USA และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

Advertisement

ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำการวิจัย สามารถตรวจโรคได้ภายใน 30 – 45 นาที จากปัจจุบันใช้เวลา 4 – 6 ชั่วโมง โดยสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก กลุ่ม ปตท. และธนาคารไทยพาณิชย์