แจก5พันบ.3ด.-ปล่อยกู้ดอกต่ำ-ยืดจ่ายภาษี รัฐออกมาตรการเยียวยาโควิด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วมาตรการเยียวผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด พร้อมให้เงินช่วยเหลือลูกจ้าง แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ รับ 5,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน 3 ล้านคนยืดเวลาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึง ส.ค.63 พร้อมปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่มีหลักประกัน รายละ 10,000 บาท ดอกร้อยละ 0.1 ต่อเดือน

Advertisement

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี 3 มาตรการด้วยกัน คือ เสริมสภาพคล่อง ลดภาระ และ เพิ่มทักษะ
โดยมาตาการดังกล่าวมีดังนี้ 1.มาตรการเสริมสภาพคล่องของ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยให้สนับสนุนเงินเยียวยา รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากการปิดสถานที่ทำงานซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับการสนับสนุนเงินดังกล่าวจำนวน 3 ล้านคน
สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม รัฐบาลได้อนุมัติสิทธิกรณีว่างงาน จะได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม 50 % ของเงินเดือน ในกรณี 1.นายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน 2.รัฐสั่งให้หยุดการทำงาน รับเงินไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 40,000 ล้านบาท สามารถยื่นกู้ได้ 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 0.1 % ต่อเดือน โดยผู้ยื่นกู้ไม่ต้องมีหลักประกัน และสินเชื่อพิเศษ 20,000 ล้านบาท ยื่นกู้ได้รายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน โดยผู้กู้จะต้องมีหลักประกันในการกู้
รวมทั้งอนุมัติวงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้กับโรงรับจำนำ เปิดรับจำนำสิ่งของในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยคิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน 0.125 % ต่อเดือน
2.มาตรการลดภาระ ให้ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นเดือน ส.ค. 63 และหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มวงเงินหลักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท รวมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์
3.มาตรการเพิ่มทักษะ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมมีเงินใช้ เพิ่มทักษะอาชีพหรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานทำไม่ได้ และขยายการฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้านฯ กระทรวงอว.

ทั้งนี้เงินที่จะแจกจะจ่ายผ่าน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ สามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ “เราไม่ทิ้งกัน.com” หรือไปลงทะเบียนที่สาขา 3 ธนาคาร ธกส. ออมสิน กรุงไทย หลังจากนั้นจะได้รับเงิน T+5