ลงทะเบียนรับ5พันดูแนะนำสุดท้ายก่อนเปิดจริงคุณสมบัติยังไงเช็คด่วน

จากกรณีที่การลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทในมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

Advertisement

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้เข้าชมเว็บไซต์ได้แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนในการลทะเบียน รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือในส่วนอื่นๆ อาทิ สินเชื่อพิเศษส่วนบุคคล 10,000 บาท และ 50,000 บาท เป็นต้น

ในส่วนของการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นั้น ยังคงยืนยันเวลาเดิมคือ เวลา 18.00 น. และจะเปิดให้ลงทะเบียนตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับรายละเอียดต่างๆมีดังนี้..เว๊บไซต์จะเปิดให้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com

คุณสมบัติ
– สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
– แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
– ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
– ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
หลักฐาน
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลการประกอบอาชีพ
– ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
วิธีรับเงิน
– โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
– พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ
คลิกลงทะบียนรับเงินเยี่ยวยา 5 พันบาทที่นี่ www.เราไม่ทิ้งกัน .com