ลงทะเบียนรับ5พันเฉียด20ล้านคน “อุตตม”ย้ำยังเปิดต่อเนื่อง

ก.คลัง เผยยอดผู้ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท กว่า 19.8 ล้านคนแล้ว ย้ำยังเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่อง

Advertisement

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการลงทะเบียนานเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า “ล่าสุด มีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 19.8 ล้านคน พร้อมระบุว่าผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนตามชุดมาตรการนี้จะต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการนี้ว่า ประกอบด้วย 3 ข้อหลัก คือ 1. จะต้องเป็นแรงงาน หรือลูกจ้างที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น วินมอเตอร์ไซค์ ผู้ขับแท็กซี่ หรือประกอบอาชีพค้าขายเล็กๆ น้อย ซึ่งต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 2. ต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคม 3. ต้องได้รับผลกระทบต่อรายได้ที่เป็นตัวเงิน เช่น รายได้หายไปจากการถูกให้ออกจากงาน ถูกลดวันทำงาน หรือสถานประกอบการถูกปิดจากคำสั่งของภาครัฐ เป็นต้น

โดยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้ง 19.8 ล้านคนนี้ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด โดยจะยังเปิดให้มีการลงทะเบียนได้ต่อเนื่อง แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จทุกคนจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมด เนื่องจากจะต้องมีการคัดกรองคุณสมบัติอย่างครบถ้วน ซึ่งยอมรับว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก แต่สำหรับผู้ที่มีการตรวจสอบและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือในอีก 7 วันถัดไป หรืออาจจะมากกว่านั้น