“เทพไท” ขยี้! ลงทะเบียน 5 พัน อาจไม่ได้ช่วยคนเดือดร้อนจริง

ปชป.เห็นด้วยกับมาตรการเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ขอให้รอบคอบในการพิจารณาอนุมัติ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เพิ่มอีก 3 เดือน รวมเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเม.ย.-ก.ย.2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แต่ให้แค่ 9 ล้านคนเท่านั้น ว่า

Advertisement
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

เห็นด้วยและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 โดยใช้ระยะเวลา6เดือนตามที่ตนเคยเสนอไว้ก่อนหน้านี้ เพราะถ้าประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรอบด้าน

เชื่อว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือนอย่างแน่นอน แต่อยากตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา 9ล้านคนนั้น เป็นจำนวนที่ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งหมดหรือไม่ รัฐบาลประเมินตัวเลขจากข้อมูลใด

เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเคยประเมินตัวเลขผู้ที่ได้รับการเยียวยาผิดพลาด เคยตั้งไว้จำนวน 3 ล้านคน แต่กลับมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเยียวยามากถึง 24ล้านคน ถ้าใช้ฐานข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และมีการคัดกรองให้เหลือ 9ล้านคน จะเป็นการตัดสิทธิ์ผู้เดือดร้อนที่แท้จริงจำนวนมากหรือไม่ เกรงว่ายังไม่ครอบคลุมผู้เดือดร้อนได้ทั้งหมด

นายเทพไท กล่าวต่อว่า อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่อยู่ในระบบข้อมูลของทางราชการ เช่น แรงงานรายวัน แรงงานอิสระ คนตกงาน คนเร่ร่อน ฯลฯ เพราะยอดเงินการเยียวยาคนละ30,000บาท เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรสำหรับคนจน

อยากจะให้เงินที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน ได้ตกถึงมือผู้เดือดร้อน หรือคนยากคนจนจริงๆ ไม่อยากให้เหมือนกับกรณีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่มีคนจนจำนวนหนึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ คนยากจนไม่มีข้าวจะกินกลับไม่ได้รับบัตรคนจน แต่มีบางคนที่เป็นคนรวย คนฐานะปานกลาง คนมีอันจะกิน กลับได้รับบัตรคนจนกันทั่วหน้า มีปรากฎให้เห็นมาแล้ว

“อยากจะให้เงิน 30,000 บาทจากรัฐบาลแจกจ่ายไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง อย่าให้มีพวกเหลือบมาเกาะกิน สูบเลือดจากคนจนอีก เชื่อว่าจะมีคนจนที่เดือดร้อนมากกว่า 9 ล้านคนตามที่รัฐบาลประเมินไว้ ซึ่งรัฐบาลจะต้องเตรียมงบประมาณสำรองไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับเผื่อเหลือเผื่อขาด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนผู้ยากจน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” นายเทพไท กล่าว