“ดนตรีบำบัด”บันเทิงบรรเทาโควิดด้วยคีตศิลป์กับ ม.มหิดล

“ดนตรี” เป็นทางเลือกที่สามารถใช้เยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดี ใครที่กักตัวนานๆ รู้สึกเครียดอยากผ่อนคล้ายลองใช้แนวคิดแบบนี้ได้นะ ม.มหิดล เปิดดนตรีบำบัดออนไลน์ช่วงวิกฤต Covid-19

Advertisement

นส.วิพุธ เคหะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ดนตรีจะช่วยลดความเครียดและวิตกกังวลจากสถานการณ์วิกฤติ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ โดยดนตรีจะช่วยสร้างบรรยากาศความผ่อนคลายให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัย เวลาเราฟังเพลง ดนตรีจะช่วยให้สมองเราหลั่งสารแห่งความสุข หรือ “โดปามีน” ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้แนะนำหลักการเลือกฟังเพลงเพื่อการบำบัด โดยให้เลือกเพลงที่ชอบที่สุด อาจจะเป็นเพลงร้อง หรือเพลงบรรเลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล วิธีที่ช่วยการผ่อนคลายได้ดี คือ การฝึกการหายใจไปพร้อมกับเสียงเพลงบรรเลงที่ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย อาจเป็นเพลงที่มีเสียงธรรมชาติควบคู่ไปด้วย โดยฝึกหายใจเข้านับ 4 วินาที แล้วกลั้นไว้ 4 วินาที จากนั้นหายใจออกนับอีก 4 วินาที จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นเวลาหายใจให้เราเอามือวางที่อกของตัวเอง เพื่อสัมผัสการเคลื่อนไหวไปด้วยจะทำให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น และจะเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ทำให้เราได้หลุดออกจากความเครียดและวิตกกังวลในชีวิตประจำวันได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาซึมเศร้า ให้ระวังในการเลือกฟังเพลงด้วย ไม่แนะนำให้ฟังเพลงที่ ตอกย้ำหรือทำให้รู้สึกแย่ลงไปอีก

“ขณะนี้นักศึกษาเอกดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้แบ่งปันเพลง และการเล่นดนตรีของตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยหวังให้เพลงของพวกเรามีส่วนช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยรักและสันติสุข ติดตามได้จาก FB: College of Music, Mahidol University และทางสาขาดนตรีบำบัด ได้เปิดให้บริการดนตรีบำบัดออนไลน์เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจในช่วงวิกฤต Covid-19 สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและผู้สูงอายุ ติดตามได้จาก FB: Music Therapy Thailand”