ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน! เยียวยาคนละ 30,000

นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้มีผลไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม เช่นเดียวกับ 7 จังหวัดที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มถึง 549 คน

Advertisement

นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีผลครอบคลุมทั้งประเทศ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังลุกลามต่อเนื่อง ล่าสุด ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 8,722 คน เสียชีวิตแล้ว 231 คน โดยเฉพาะที่กรุงโตเกียวเพียงแห่งเดียวมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 2,300 คน ส่วนใหญ่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าระบบการสาธารณสุขของกรุงโตเกียวกำลังเสี่ยงที่จะล่มสลาย เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่โรงพยาบาลมีจำกัดทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล

 

นอกจากนี้นายชินโซะ อาเบะ ได้กล่าวด้วยว่า รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รายละ 1 แสนเยน (ราว 30,000 บาท) และขยายมาตรการให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 3 แสนเยน (ราว 90,000 บาท) โดยทั้งสองมาตราการจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้า