รับสมัครเรียนออนไลน์ “ม.สวนดุสิต” สนใจรีบเลยทุกคณะทุกสาขาฯ

ม.สวนดุสิต เปิดรับจัดเต็ม 38 สาขาวิชา 3 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน…ไปดูรายละเอียด

Advertisement

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับผ่านระบบ TCAS 17 – 27 เมษายนนี้ ลงทะเบียนและสมัครผ่านทาง https://student.mytcas.com/ซึ่งรอบ นี้จัดเต็ม…เปิดรับทุกคณะ/โรงเรียน ดังนี้คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนการเรือนโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สามารถติดตาม กำหนดการ สาขาวิชาที่เปิดรับ เกณฑ์ คะแนนคุณสมบัติ เพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/page/admission1.htmlหรือ inbox ปรึกษาขอคำแนะนำวางแผนการเลือกสาขาวิชากับทาง Suan Dusit Service Center ที่ https://www.facebook.com/dusit.ac.th/