กทม.ชัดเจน..ปล่อยขี้เมาลงแดงถึงสิ้นเดือน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

กทม.ดับฝันขี้เมา..ขยายเวลางดขายเหล้ายาวยันสิ้นเดือน ชัดเจนบ่ายนี้

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าวันนี้ (20 เมษายน) เวลา 13. 30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานครมี “พล.ต.ท. โสภณป็ พิสุทธิวงษ์” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ทั้งนี้ที่ประชุมจะมีการหารือในประเด็นสำคัญคือมาตรการที่กทม. ออกประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

Advertisement
นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.)

“ เนื่องจากวันที่ 20 เมษายนครบกำหนดเวลาตามประกาศเดิมดังนั้นคณะกรรมการอำนวยการฯจึงต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาว่าจะผ่อนปรนมาตรการหรือขยายเวลาคำสั่งปิดต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามจากการพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและองค์ประกอบปัจจัยอื่นๆพบว่าขณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพฯแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้เพราะพื้นที่กรุงเทพฯเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมและเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่มีผู้คนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีมาตรการตรวจคัดกรองที่เข้มข้นแต่จากการตรวจคัดกรองก็ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่แม้จะเป็นจำนวนที่น้อยแต่ไม่ควรประมาทกทม. จึงจำเป็นต้องขยายเวลาห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไปอีกระยะหนึ่งทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนมีการไปรวมกลุ่มชุมนุมพบปะสังสรรค์กันเพราะหากเป็นเช่นนั้นสถานการณ์การระบาดจะรุนแรงขึ้นอีกได้คาดว่าจะถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ซึ่งในการประชุมวันที่ 20 เมษายนนี้จะมีการหารือในรายละเอียดและออกเป็นประกาศเพิ่มเติมต่อไป” นพ. ชวินทร์กล่าว