ระดมแอลกอฮอล์100ล้านลิตรสู้โควิด“สนธิรัตน์”ปลดล็อคแจกฟรีทั่วไทย(คลิป)

“สนธิรัตน์” กดปุ่มส่งแอลกอฮอล์สู้โควิดแล้ว พร้อมทยอยจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เพื่อส่งต่อให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กระจายต่อไปยัง รพ.สต. กว่า 9,800 แห่งทั่วประเทศแจกฟรีประชาชน ย้ำให้ถึงมือเร็วที่สุดเพื่อลดภาระความเดือดร้อน รวมแล้วเกือบ 30 ล้านลิตร

Advertisement

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในการส่งมอบแอลกอฮอล์โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับว่า กระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง โดยร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน จัดหาแอลกอฮอล์ 70% เพื่อกระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั่วประเทศเพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ หรือใช้ป้องกันโรคระบาดโควิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงพยาบาล และประชาชนในกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว

“วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มกระจายแอลกอฮอล์ส่งให้กับทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเริ่มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นที่แรก ซึ่งมีโรงพยาบาลสุขภาพตำบลรวม 76 แห่ง โดยมีปริมาณจัดหาแอลกอฮอล์สำหรับจังหวัดนนทบุรีรวม 7,600 ลิตร ซึ่งจะจัดส่งผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้สาธารณสุชจังหวัดกระจายต่อไปยังรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล” นายสนธิรัตน์กล่าว ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พิจารณาอนุญาตปลดล็อคนำเอทานอลไปใช้ในทางการแพทย์ และผลิตเป็นเจลล้างมือทำความสะอาดได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นสถานการณ์เร่งด่วน และมีปริมาณเอทานอลสำรองเพียงพอในการใช้ในภาคพลังงาน โดยภายหลังจากปลดล็อคแล้วมีแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบแล้วจำนวน 21 ล้านลิตร และอยู่ระหว่างการส่งมอบอีก 8 ล้านลิตร รวมเป็นเกือบ 30 ล้านลิตร และมีสต็อกอยู่ในโรงงานอีก 100 ล้านลิตร จึงคิดว่ามีปริมาณแอลกฮอล์เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ซึ่งขณะนี้ในท้องตลาดก็มีข่าวดีมีปริมาณแอลกอฮอล์มากขึ้น ประชาชนหาซื้อได้ง่ายขึ้นจากนโยบายการปลดของกระทรวงพลังงานร่วมกับทางกรมสรรพสามิต

“เรื่องนี้ผมและหน่วยงานในกระทรวงพลังงานมีความมุ่งมั่นอย่างมาก เพราะในสถานการณ์ขณะนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ใครทำอะไรได้ต้องรีบทำ เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขารอไม่ได้ กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. และ ปตท.จะเร่งกระจายแอลกอฮฮล์นี้ผ่าน รพ.สต. ทั่วประเทศกว่า 9,800 แห่งทั่วประเทศ ให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดตามเป้าหมายจำนวน 2.4 ล้านลิตร โดยจะจัดส่งให้รพ.สต. แต่ละแห่งทุก 6 วันๆ ละ 20 ลิตร ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน โดย กฟผ. และปตท. ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบกันแล้วหน่วยงานละประมาณ 4,900 แห่ง เพื่อกระจายให้ประชาชนใช้ทำความสะอาดมือและสิ่งของต่างๆ ป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งผมเองก็ได้ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มดีขึ้น แต่เราต้องการ์ดไม่ตกครับ ประเทศไทยจะได้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยความร่วมมือกันครับ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าว