ขายเหล้า-เบียร์โกลาหลคนแห่แย่งซื้อราวจราจลผลคลายล็อกดาวน์(คลิป)

บรรยากาศประชาชนแห่แย่งซื้อ สุรา-เบียร์ ในห้างค้าส่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่โกลาหลจนมองคลายกับการจราจล

Advertisement

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาล (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 หรือ ศบค.และผู้ว่าราชการจังหวัด) มีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศห้ามขาย โดยมีการแย่งซื้อกันราวกับเกิดการจราจล ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงมีประกาศห้ามซื้อขาย สุรา-เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ต่อไป แม้ว่าจะสามารถเปิดขายได้แล้วบ้างในบางพื้นที่ รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

เครดิต Sayan Mahaket