ไข่ไก่ล้นตลาด!เกษตรฯงัด4มาตรการแก้

ไข่ไก่ในประเทศไทย กลับมาล้นตลาดเกินความต้องการมากกว่าวันละ 3 ล้านฟองอีกครั้ง คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ สั่งออกมาตรการแก้ปัญหาเร่งด่วน

Advertisement

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่ตกต่ำเร่งด่วน 4 แนวทาง คือ 1.การผลักดันการส่งออกไข่ไก่ มอบกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือสนับสนุนการส่งออกไข่ไก่รวม 200 ล้านฟอง 2.ปลดไก่ไข่ยืนกรง 3 ล้านตัว มอบหมายกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไข่ไก่รายใหญ่ 3.จำหน่ายไข่ไก่ผ่านร้านธงฟ้าทั่วประเทศ และ 4.งดนำไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (พีเอส) เข้าฟัก 5-10 สัปดาห์ เพื่อลดต้นทางของไข่ โดยกรมปศุสัตว์จะศึกษาผลกระทบ รอบด้าน และจะพิจารณาขอความร่วมมือผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ต่อไป

นาย.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยปัจจุบันปริมาณการผลิตไข่ไก่มีจำนวน 41 ล้านฟองต่อวัน แต่คาดการณ์ปริมาณการบริโภคภายในประเทศปรับตัวลดลงอยู่ที่ 38 ล้านฟองต่อวัน จากภาวะปกติที่ 39 ล้านฟองต่อวัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และนักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับในเดือนพฤษภาคมตลาดต่างประเทศยังไม่ฟื้นตัวจากการระงับการส่งออกไข่ไก่ ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการประมาณวันละ 3 ล้านฟองต่อวัน สะสมในระบบจนเกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาด ทำให้ปัจจุบันราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับตัวลดลงอยู่ที่ 2.40 บาทต่อฟอง ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ 2.68 บาทต่อฟอง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โดยกระทรวงเกษตรฯจะเร่งช่วยเหลือตามมติดังกล่าวเพื่อลดปัญหาต่อไป