อุทกภัยภาคเหนืออ่วม..ทางหลวงเชียงใหม่-เชียงรายขาดแล้ว

สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นผิวจราจรบนถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย บริเวณ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น

Advertisement

จากการสำรวจความเสียหายพบว่าถนนทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันจำนวน 2 จุดคือ ช่วง กม.ที่ 62 ก่อนถึงสถานีไฟป่า ถนนได้รับความเสียหายจากน้ำหลาก ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จุดที่ 2 ที่ได้รับรายงานความเสียหายคือบริเวณก่อนถึงสวนรุกขชาติและด่านแม่โถ พบว่าถนนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถสัญจรได้เช่นกัน

นอกจากนี้น้ำป่าไหลหลากดังกล่าวยังได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรอีกหลายหมู่บ้าน และมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วม ความเสียหายยังอยู่ระหว่างรอการสำรวจ ซึ่งหากฝนยังไม่หยุดตกคาดว่าความเสึยหายอาจมีเพิ่มมากกว่านี้

ด้านการช่วยเหลือเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง อ.เวียงป่าเป้า อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนภาครัฐและเอกชน ช่วยขนย้ายผู้ประสบภัย และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมีกลุ่มจิตอาสาตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วย

ล่าสุดนายอำนาจ ชอบรูป ปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า รักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้รายงานผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมไปถึงนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้ทางจังหวัดประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อประกอบการช่วยเหลือของ อปท. และหน่วยงานอื่นๆ แล้ว

ขณะเดียวกัน ที่บ้านป่าแดง ม.2 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ก็มีรายงานว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงเช่นกัน ส่วนความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง