มธ.แถลงการณ์ชี้แจง กรณีการใช้พื้นที่ชุมนุมแสดงความเห็นทางการเมือง

แถลงการณ์ระบุถึงความไม่สบายใจในเนื้อหาการชุมนุมที่มีเนื้อหาบางส่วนพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (10 ส.ค.63)

Advertisement

 

โดยในแถลงการณ์ยังระบุถึงเหตุผลที่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดการชุมนุมในเบื้องต้น โดยผู้ชุมนุนได้ขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการใช้สถานที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องใน  3  ประเด็นเท่านั้น คือ 1. เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ  2. เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา  3. เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนในทุกรูปแบบ

 

แต่เนื้อหาการแสดงออกในบางส่วนเกินกว่าขอบเขตโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ใช่นักศึกษา ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคลของผู้ที่แสดงออก จึงเป็นเรื่องการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกระบวนการทางกฎหมาย ในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แสดงออกไม่เหมาะสมนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมภายใต้ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก